Fortsätt till huvudinnehåll

Andra sidan av retorikmyntet


Mina elever i en Engelska 7-kurs (åk 3 på gymnasiet) fick i uppgift att hitta en TED-talk som vi alla skulle kunna lyssna till. I uppgiften ingick att beskriva vad talet handlar om och att argumentera varför vi bör lyssna på talet.

Följande tal föreslogs av Tarek. Han motiverade valet med att vi kan behöva reflektera över hur lätt vi imponeras av en persons framträdande och emellanåt tenderar att koppla bort det kritiska sinnet: vad betyder egentligen orden som sägs, vad visar diagrammen egentligen och hur lätt förförs vi inte av blickar, tonfall och övertygande gester? Man kan säga att detta är andra sidan av myntet när man studerar retorik: det handlar inte bara om att själv bli en skicklig talare, utan det handlar även om att kunna göra en analys av retoriken i andras tal.

Check it out:

Kommentarer