Fortsätt till huvudinnehåll

Calm down, dear!


När jag tittar på nedanstående debatt i House of Commons får jag plötsligt perspektiv på en och annan av mina egna lektioner. Jag undrar: är jag själv för lättstörd när jag undervisar och har jag felaktiva förväntningar på mina elever när jag tycker att de får lära sig att lyssna till varandra?

Hur som helst beter sig dessa herrar och damer som en stor skolklass och kulturskillnaden mellan Riksdagen och House of Commons är gigantisk. Så här på avstånd känns det bara underbart komiskt. Dock håller även premiärminister David Cameron på att tappa tålamodet efter ett tag (och talmannen är inte alls road!).  :D

Kommentarer

  1. Det var en häftig och väldigt skicklig debatt, Henrik. :)
    Jag lägger också stor vikt vid att eleverna lyssnar på varandra. Det är bra för ämnet, men det är framför allt bra för tryggheten, trivseln och moralen i klassen. När det är debatt däremot, (senast handlade det om dödsstraffet) då kan det gå livat till även i mitt klassrum. :)

    SvaraRadera
  2. Jo, det gäller att skilja på debatt och "vanliga" lektioner. Svårigheterna uppstår när debattonen blir den vanliga tonen, och när det blir viktigare att vinna debatten än att vinna nya insikter. Då kan man (jag!) lik Cameron och talmannen tappa tålamodet.


    Men åter igen: i lagom doser verkar ju detta livgivande. Min dotter tyckte spontant att politik ju verkar roligt när det blir så där.:)

    SvaraRadera

Skicka en kommentar

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…