Fortsätt till huvudinnehåll

From Zero to Hero!

Så här skriver signaturen "torestad" på Johan Kants blogg:

Om allt bara går ens väg och man inte möter några hinder, kan göra vad man vill och ändå får alla förmåner, är slapp och slö men ändå får godkänt betyg, då hamnar man i ett tillstånd av inlärd hjälplöshet, dvs. man lär sig att hur illa eller gott man än gör så går det lika fullt vägen. Resultat: slöa, omotiverade elever. Det viktigaste skolan kan lära sina elever är att de kan påverka sina liv, med kunskaper, förmågor och insikter.

Jag kunde nog inte ha sagt det bättre själv. Skolans uppdrag: att hjälpa människor att gå från hjälplöshet till självständighet. From zero to hero!


Med risk för att fjanta till budskapet :o
Uppdaterad: Bertil Törestad broderar vidare här.


Kommentarer