Fortsätt till huvudinnehåll

Lådbilsrally - Grand Prix 2012 - Uppdaterat!

Jag har en del av min tjänst på byggprogrammet (BA/BP). Den här veckan har vi haft temavecka. Eleverna i åk 2 - sammanlagt ett drygt sextiotal elever - har delats in i tio grupper och varje grupp har sedan haft i uppdrag att bygga en lådbil enligt ritning. Sådana lådbilar är inte billiga, men som väl är har vi lyckats få sponsorer, det vill säga lokala bygg- och målarföretag (som därmed köpt sig reklamplats eftersom deras dekal syns på respektive lådbil).


Här är det Caroline och Simon som målar och riggar.

Igår hade vi vårt Grand Prix 2012, det vill säga själva lådbilsrallyt. Förra året var bland annat TV4 på plats och gjorde ett reportage. Igår var åtminstone ett flertal lokaltidningar där och täckte evenemanget. Det regnade för fullt, men entusiasmen hos elever och lärare var det inget fel på.

Batmobil!


Rallyt är över och samtliga bilar har körts in i byghallen. Snart är det prisutdelning, och alla väntar in juryns beslut. Just i år var det väldigt många fina bilar så det är inte enkelt att peka ut någon självklart etta. Det är dock många parametrar som vägs in: hur väl samarbetet har fungerat under veckan, hur snygg bilen blev, initiativrikedom, snabbhet på själva racet, med mera.

Det riktigt fiffiga med hela arrangemanget är att det på alla sätt är en win-win situation. I samband med racet lottades samtliga lådbilar ut till tio olika förskolor inom Trollhättans stad. Många hade hört av sig innan och uttryckt sitt intresse; ungefär en utav fyra drog vinstlotten. Alla förskollärare på berörda förskolor bjuds härmed på motion på betald arbetstid. :)

Missa inte: Elevernas blogg under veckan!
Dessutom: Trollhättan 7 dagar!

Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…