Fortsätt till huvudinnehåll

Asterix och OS: doping

Antika idealet
Utan doping. Idealet är en sund själ i en sund kropp (fr. lat. "mens sana in corpore sano"). Beskada de fulländade kroppsproportionerna hos var hjälte:                                                               
                                                                     

Verkligheten
Med doping. Lite trolldryck har alltid gjort susen. Och där fick den sköna sportsliga naiviteten - samt var hjälte - sig ett knäck:


När det gäller Asterix tycker nog ända de flesta att det är OK att gallerna använder doping (och som Obelix själv brukar invända ramlade han ju dessutom helt oförskyllt i grytan da han var barn). Romarna kan liksom inte ta i för mycket med brösttonerna da de vill betona den sportsliga aspekten vid deras ömsesidiga sammandrabbningar. De far vara sa goda att acceptera det ohöljda och osminkade missbruket hos sina antagonister och att gallernas druid till och med heter Getafix (pa engelska atminstone).

Beträffande OS kändes det för min egen del speciellt ledsamt när Marion Jones fôr nagra ar sedan till slut erkände att hon tagit anabola steroider. Hon var ju ända sa duktig - och sa sympatisk.
   Nu hoppas jag bara att gamla superstjärnan Carl Lewis har fel när han tidigare antytt att Usain Bolt och jamaicanska laget kan ha intagit prestationshöjande preparat. Det känns liksom bättre sa. Usain Bolt a sin sida lär vara upprörd över Lewis uttalanden och säger att han förlorat all respekt för den gamle ikonen da han kan med att göra sadana insinueringar. 
Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …