Fortsätt till huvudinnehåll

Asterix och OS: doping

Antika idealet
Utan doping. Idealet är en sund själ i en sund kropp (fr. lat. "mens sana in corpore sano"). Beskada de fulländade kroppsproportionerna hos var hjälte:                                                               
                                                                     

Verkligheten
Med doping. Lite trolldryck har alltid gjort susen. Och där fick den sköna sportsliga naiviteten - samt var hjälte - sig ett knäck:


När det gäller Asterix tycker nog ända de flesta att det är OK att gallerna använder doping (och som Obelix själv brukar invända ramlade han ju dessutom helt oförskyllt i grytan da han var barn). Romarna kan liksom inte ta i för mycket med brösttonerna da de vill betona den sportsliga aspekten vid deras ömsesidiga sammandrabbningar. De far vara sa goda att acceptera det ohöljda och osminkade missbruket hos sina antagonister och att gallernas druid till och med heter Getafix (pa engelska atminstone).

Beträffande OS kändes det för min egen del speciellt ledsamt när Marion Jones fôr nagra ar sedan till slut erkände att hon tagit anabola steroider. Hon var ju ända sa duktig - och sa sympatisk.
   Nu hoppas jag bara att gamla superstjärnan Carl Lewis har fel när han tidigare antytt att Usain Bolt och jamaicanska laget kan ha intagit prestationshöjande preparat. Det känns liksom bättre sa. Usain Bolt a sin sida lär vara upprörd över Lewis uttalanden och säger att han förlorat all respekt för den gamle ikonen da han kan med att göra sadana insinueringar. 
Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…