Fortsätt till huvudinnehåll

Müslim, grånett och pollenfakir

Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan. På deras hemsida står det att
"[S]pråkrådet ger råd i språkfrågor och följer språkens utveckling i Sverige. Vi ger ut språkböcker och tidskrifter, håller föredrag, bedriver språkforskning och verkar för svenskt och nordiskt språksamarbete."
Till Språkrådets hemsida kan man bland annat skicka in nyord som man hört i sin närhet eller i media av olika slag. Språkrådet lägger inget värderande i dessa ord utan antecknar dem helt enkelt i en lista. Vilka som kommer att vinna gehör, och vilka som kommer att vara en fluga vill sedan visa sig. När man betraktar deras listor över de senaste åren är det bara att konstatera att de flesta inskickade orden inte höll så värst länge.

Exempel på ord som skickats in till Språkrådet i år är:
  • müslim (person som gillar hälsokost)
  • grånett (gråhårig person, komplement till brunett och blondin)
  • pollenfakir (en som springer i björkskogen som slår ur, trots allergi)
  • vacka (vård av katt)
Listan är mycket längre än så, och omedelbart kan jag fatta tycke för ganska många av dem. "Nylleboken" som någon skickat in - syftande till Facebook - tror jag däremot inte på alls. Men vi får väl se.


Kommentarer

Skicka en kommentar