Fortsätt till huvudinnehåll

Eko

På vägen till jobbet idag hann jag få i mig lite uppiggande nyheter:

  • Förhandlingarna mellan SAS och de olika fackförbunden är nu nästan klara. För de anställda medför detta (en del eller alla personalgrupper?) klart försämrade anställningsvillkor: höjd pensionsålder (höjs från 60 till 65 års ålder), förlängd arbetstid och sänkta löner (en avdragen månadslön per år).
  • Forskare slår larm om stundande miljökatastrof. Inom detta århundrade beräknas medeltemperaturen stiga med 4 grader vilket är dubbelt så mycket som tidigare antagits. Sommaren 2003 dog 50000 människor under värmeböljan, men det kan alltså bli mycket mer av den varan i framtiden. I Köpenhamn 2009 antogs en rad resolutioner som syftade till att jobba klimatsmart, men dessa utsagor byggde på antagandet om en höjd medeltemperatur på 2 grader. 
  • En stor undersökning från Stockholms Universitet visar på att Sverige jämfört med femton andra europeiska länder ligger näst sist när det gäller att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Detta gäller inom de första tio åren i det nya landet.
  • Israel och Hamas fortsätter att kasta bomber på varandra. Som vanligt är det mestadels civila som får lida. Ett åttiotal beräknas ha dött under bombattackerna de senaste dagarna.

Tillvaron kan te sig milt sagt svåröverblickbar. Är det så underligt att majoriteten av jordens befolkning har någon form av gudstro ...?


Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …