Fortsätt till huvudinnehåll

Eko

På vägen till jobbet idag hann jag få i mig lite uppiggande nyheter:

  • Förhandlingarna mellan SAS och de olika fackförbunden är nu nästan klara. För de anställda medför detta (en del eller alla personalgrupper?) klart försämrade anställningsvillkor: höjd pensionsålder (höjs från 60 till 65 års ålder), förlängd arbetstid och sänkta löner (en avdragen månadslön per år).
  • Forskare slår larm om stundande miljökatastrof. Inom detta århundrade beräknas medeltemperaturen stiga med 4 grader vilket är dubbelt så mycket som tidigare antagits. Sommaren 2003 dog 50000 människor under värmeböljan, men det kan alltså bli mycket mer av den varan i framtiden. I Köpenhamn 2009 antogs en rad resolutioner som syftade till att jobba klimatsmart, men dessa utsagor byggde på antagandet om en höjd medeltemperatur på 2 grader. 
  • En stor undersökning från Stockholms Universitet visar på att Sverige jämfört med femton andra europeiska länder ligger näst sist när det gäller att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Detta gäller inom de första tio åren i det nya landet.
  • Israel och Hamas fortsätter att kasta bomber på varandra. Som vanligt är det mestadels civila som får lida. Ett åttiotal beräknas ha dött under bombattackerna de senaste dagarna.

Tillvaron kan te sig milt sagt svåröverblickbar. Är det så underligt att majoriteten av jordens befolkning har någon form av gudstro ...?


Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…