Fortsätt till huvudinnehåll

Shakespeare lär sig vad "kill your darlings" betyder

Imorgon ska vi börja med Shakespeare i en Engelska 6-kurs. Det är alltid en angenäm utmaning att jobba med Shakespeare. Mängden tillgängligt material är överväldigande och det finns ingen ände på möjliga uppslag och infallsvinklar när man ska ta sig an denna kulturens och engelska språkets gigant. 

Iövrigt ligger det i sakens natur att det råder stor oklarhet om det mesta när det gäller Shakespeare. Vi vet var och när han föddes, att han lärde sig latin i skolan, vem han gifte sig med, att hans pappa var handsmakare och att han själv var skådespelare och pjäsförfattare. Vem som skrev exakt vad och under vilka omständigheter är dock mindre klart. Med tanke på vilka disputer som kan uppstå idag då texters ursprungliga författarskap ska fastslås (tänker här på bråket kring J.K. Rowlings Harry Potter eller påståenden om plagierande av diverse ESC-vinnare) kan man nog också tänka sig att de bråkade även på 1500-talet. Det var visserligen inte Shakespeare eller hans samtida som uppfann termen immateriella rättigheter, men innebörden måste de ändå haft helt klart för sig. Eller också brydde de sig faktiskt inte lika mycket som idag. What do I know? 

I denna sketch med Rowan Atkinson och Hugh Laurie erbjuds vi en underbar framställning av hur det kunde gått till då den slutgiltiga formuleringen av Hamlets monolog "To Be or Not to Be" förhandlades fram. "Shaky" fick lära sig det här med "kill your darlings" men verkar nöjd att han i alla fall fick med scenen med dödgrävarna och dödskallen ... 

Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …