Fortsätt till huvudinnehåll

Shakespeare lär sig vad "kill your darlings" betyder

Imorgon ska vi börja med Shakespeare i en Engelska 6-kurs. Det är alltid en angenäm utmaning att jobba med Shakespeare. Mängden tillgängligt material är överväldigande och det finns ingen ände på möjliga uppslag och infallsvinklar när man ska ta sig an denna kulturens och engelska språkets gigant. 

Iövrigt ligger det i sakens natur att det råder stor oklarhet om det mesta när det gäller Shakespeare. Vi vet var och när han föddes, att han lärde sig latin i skolan, vem han gifte sig med, att hans pappa var handsmakare och att han själv var skådespelare och pjäsförfattare. Vem som skrev exakt vad och under vilka omständigheter är dock mindre klart. Med tanke på vilka disputer som kan uppstå idag då texters ursprungliga författarskap ska fastslås (tänker här på bråket kring J.K. Rowlings Harry Potter eller påståenden om plagierande av diverse ESC-vinnare) kan man nog också tänka sig att de bråkade även på 1500-talet. Det var visserligen inte Shakespeare eller hans samtida som uppfann termen immateriella rättigheter, men innebörden måste de ändå haft helt klart för sig. Eller också brydde de sig faktiskt inte lika mycket som idag. What do I know? 

I denna sketch med Rowan Atkinson och Hugh Laurie erbjuds vi en underbar framställning av hur det kunde gått till då den slutgiltiga formuleringen av Hamlets monolog "To Be or Not to Be" förhandlades fram. "Shaky" fick lära sig det här med "kill your darlings" men verkar nöjd att han i alla fall fick med scenen med dödgrävarna och dödskallen ... 

Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Bästa sättet att ge respons på texter?

Den klassiska frågan: Hur mycket och vilken respons ska vi ge på våra elevers uppsatser?

Faktum är att det ju går ju att lägga ner hur mycket tid och möda åt respons som helst, och de flesta av oss gör nog också det. På samma gång upplever nog många lärare som jag att det inte alltid förefaller som att eleverna i sin tur ägnar någon större ansträngning åt att studera alla kommentarer som de fått. Emellanåt låter vi dem uppgradera sin text och då finns kravet på reflektion inbakat. Fast dessa texter går det ju inte att sätta betyg på. 

Så för att omformulera frågan en aning: Vilken respons leder till maximalt lärande för eleven? 

Den här gången bestämde jag mig för att ge respons på ett för mig ovanligt sätt. Och elevernas - upprörda - kommentarer var de förväntade: "Du kan väl inte bara ge oss en bokstav!". För det var det jag hade gjort. Gett dem en bokstav. 

På följande lektionen förklarade jag varför jag gjort så. Och visst borde de känna igen sig i detta med att inte ta eget…