Fortsätt till huvudinnehåll

Fusk på NP vid gymnasieskola i Uddevalla - uppdaterat 2!

Enligt pålitlig källa har det förekommit fusk vid nationella provet i uppsatsskrivning i svenska vid en gymnasieskola i Uddevalla. Detta har nu anmälts till Skolinspektionen, och vi räknar med att ärendet utreds och att skolans huvudman samt övriga ansvariga får stå till svars. Förhoppningsvis kan detta även bidra till en ökad skärpning hos alla aktörer på utbildningsarenan.

Lite bakgrund först: enligt Skolverkets föreskrifter som kommit varje skolhuvudman, ansvarig rektor och undervisande lärare i svenska till del inför nationella provet får eleverna bara skriva på dator ifall skolan kan garantera att de inte också får fritt tillträde till internet. Tanken med detta är så klart att provet är ett individuellt prov och till sin natur summativt. Processkrivande och samtal kring texter äger rum vid så många andra tillfällen under kursens gång. Vid några enstaka tillfällen gäller det dock för den enskilde eleven att även visa vad han eller hon lärt sig och kan prestera på egen hand, utan tillgång till ej tillåtna hjälpmedel samt kompisar och eventuella spökskrivare. Så är det, och så bör det vara.

Vid den skola där jag arbetar har vi låtit ett fåtal elever med speciella svårigheter (inte nödvändigtvis diagnosticerade funktionshinder) - samt ett antal elever som läser svenska som andraspråk - ha tillgång till något hjälpprogram som finns installerat på datorn. För att säkerställa att inte fusk ska få förekomma har vi därför också fått ta till särskilda åtgärder: de som skriver på dator får sitta längst fram i salen med ryggen vänd mot vakthavande lärare - "lärare" i plural - så att deras skärmar är under konstant övervakning. Efter att ha jobbat med frågan i flera år har vi nämligen fortfarande inte kommit på hur vi ska stänga ner internet i endast vissa salar på skolan, varför också övriga elever får skriva för hand. Detta känns inte helt 2013 - men åter igen, det handlar om rättssäkerhet och att säkerställa att intentionerna med nationella provet efterlevs. På samma sätt är vi oerhört fyrkantiga när det gäller att låta eleverna använda sina mobiltelefoner under NP: det får de nämligen inte. Alls. (Enligt uppgift kan man numera mot en mindre avgift klicka in sin räkneuppgift - vi snackar då matte - via mobiltelefonen till 118118; inom fem minuter får man det färdiga svaret samt hela räkneprocessen).

Vari bestod då fusket som aktuella gymnasieskolan gjort sig skyldiga till? Jo, enligt pålitlig källa lät de igår samtliga elever i åk 1 skriva uppsats på datorn - utan att ha stängt ner internet. Av den anledningen är det inte heller förvånande att många var mer eller mindre konstant uppkopplade mot Facebook. Varför välja bort möjligheten att fritt utväxla både tankar och texter med varandra när läraren (åtminstone i den aktuella skrivsalen, som jag känner till) sitter framme vid katedern i godan ro och har absolut noll koll på vad som försiggår på elevernas skärmar? Man tar de möjligheter man ges, speciellt när det står mycket på spel. 

Det är ingen tvekan om att det förekommer fusk i olika former runt omkring på våra skolor. Detta betyder emellertid inte att vi bara ska acceptera sakernas tillstånd. Skolan ska stå för lärande, och då kan vi inte bara sitta still och tysta i båten, då det är någonting helt annat som pågår. Nå´n ordning får det ändå vara i ett land.

Uppdaterat: tidningen Bohusläningen skriver idag (3/5) om fallet här. För de ansvariga hamnar fokus gärna på damage control i sådana här lägen. Men fram för allt bör det handla om att reda ut vad som verkligen hänt. Sedan gäller det att se över rutinerna inför framtida skrivningar och prov, inte minst vid NP.

Uppdaterat 2: de har tydligen haft mycket kul i Uddevalla vid sina NP. Nu kommer det fram att en skolklass fick skriva uppsats tre dagar senare än sina kamrater. Så här i efterhand har rektorn lite svårt att hålla tungan rätt i mun. Var det en bra idé att göra så eller inte? Åter igen: här verkar betoningen ligga på damage control. Visserligen verkar han inte känna sig jättestolt över tilltaget, fast på samma gång är han inte jätteoroad över att eleverna skulle ha fuskat - fastän de hade tillgång till internet: de ombads ju stänga av nätet på sina i-pads. - Man tar sig för pannan!

(OBS! Ytterligare uppdatering här).

Kommentarer

 1. Det är förstås inte rätt av eleverna att använda FB bara för att kontrollen är dålig och de borde bli lika underkända etc. nu när det uppdagas.

  Däremot kan man i dagsläget möta skoldebattörer som utifrån att det går att ha prov med fri tillgång till internet så är det inte fusk att använda internet på några prov. Superdumt! men ifall vuxenvärlden kommer med korkade saker hur ska vi tro att våra ungdomar ska bli bättre.

  SvaraRadera
 2. Det är förstås inte rätt av eleverna att använda FB bara för att kontrollen är dålig och de borde bli lika underkända etc. nu när det uppdagas.

  Däremot kan man i dagsläget möta skoldebattörer som utifrån att det går att ha prov med fri tillgång till internet så är det inte fusk att använda internet på några prov. Superdumt! men ifall vuxenvärlden kommer med korkade saker hur ska vi tro att våra ungdomar ska bli bättre.

  SvaraRadera
 3. Jag har själv olika uppsatstillfällen då eleverna får skriva på datorn, och nej, då är inte heller internet nedstängt. Men då sitter jag bakom dem och anstränger mig till max för att ha god koll på samtliga skärmar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant läsning, Henrik. På min skola fick de skriva på datorerna. I en separat byggnad där internet då var nedstängt. Rättssäkert och bra, men kyffiga små salar, usel luft och många störmoment medförde antagligen sämre resultat än de annars hade haft.
   Samtidigt ser jag att fler elever skriver sämre när de skriver på datorn. Och på min skola har vi redan haft en-till-en i tre år...

   Radera
  2. Jag vet inte hur det ser ut på alla skolor runt omkring, men jag trodde i min enfald att det sköttes snyggt och korrekt. Nu får jag intrycket att det antagligen behöver ske en del sanering/självsanering.
   . Annars tycker jag nog att det verkar som att den stora majoriteten faktiskt skriver bättre på datorn än för hand - och det gör jag ju även själv. Men det måste gå rätt till.

   Radera
 4. Väldigt dåligt omdöme av ansvariga på skolan. Regler och förordningar som finns ska givetvis följas.

  Däremot tycker jag att det är värt att ifrågasätta syftet med att stänga ner internet för samtliga som skriver ett prov. Du skriver att det bör vara så att man mäter elevernas individuella förmåga att komponera texter under NP, då andra förmågor testas under kursens gång. Men det är ju inte riktigt syftet med NP - att bara utgöra en del av det som testas. Ett av syftena är ju att mäta hur klasser/skolor/kommuner/län förhåller sig i ämnen gentemot andra klasser/skolor/kommuner/län. Då är det inte rimligt att enbart pröva elevers förmåga att komponera egna texter. Det är också väldigt intressant att se hur en elev komponerar en text om det sker i samspel med andra, om internet får vara påslaget och om ordlista får användas. Precis som i vilken verklig situation som helst - för det är ju någonstans sådana situationer skolan borde rusta elever för.

  Det är min åsikt, och efter att ha skrivit x antal nationella prov de senaste åren är jag sjukt trött på att bli bemött som ett litet barn som ska spärras in i ett rum med avstängt internet och en otroligt konstruerad situation för att "mäta mina kunskaper". Det är ett hån mot oss elever.

  /Elias, elev i åk2 på gymnasiet

  SvaraRadera
 5. Hej Elias, och tack för din kommentar. Det är fortfarande inte så ofta som elever går in i offentliga rum likt detta och tycker till, men du gjorde det!

  Nu till det du skrivit. Som jag läser det, vänder du dig i grunden mot det rimliga i uppfattningen att det går att mäta dina kunskaper och förmågor genom att ge dig en uppgift som du sedan ska lösa i ett avgränsat rum (rum i metaforisk betydelse: begränsat tidsutrymme, få hjälpmedel, inga kontakter med andra). Du känner att ett sådant prov är ett hån mot er som elever.

  Jag vet inte om jag håller med dig där. Jag håller i högsta grad med dig, då du säger att man i "verkliga livet" ofta är mindre begränsad än tillfället är vid NP. Inte minst handlar ju "verkliga livet" i hög grad om att kunna jobba tillsammans med andra (då 1 + 1 = 3). Detta är ju också en kunskapssyn som kommer till uttryck i kunskapskraven (att kunna ta och ge respons och att utifrån det kunna förbättra sina egna texter). Jag förutsätter att det är så ni jobbar i vardagen även på den skola du går på.

  Men ändå: tycker du det är helt fel att skolan vid enstaka tillfällen även kollar i vilken utsträckning varje enskild elev verkligen uppnått målen, och att säkerställa att inte de flesta bara åker med i vinddraget från andra? Du känner säkert till att 25 % av alla pojkar som lämnar åk 9 fortfarande har mycket dålig läsförmåga? Jag tror nog du håller med om, att dessa elever inte automatiskt är hjälpta av mer grupparbete utan snarare mycket tidigt skulle bli hjälpta av att bli "upptäckta" och inte bara fortsätta flyta med strömmen.

  På samma sätt tror jag det kan vara med andra förmågor, t.ex. förmågan att uttrycka sig i skrift. Vad kan man när man står på egna ben, och vad kan man inte? Vad har man lärt sig genom alla uppgifter man gjort under året - där man fått ta in synpunkter och hjälp från andra - och vad har man missat? Det är nog bara i ett avgränsat "rum" som detta går att mäta, vill jag mena.

  Ifall du inte håller med mig är du självklart välkommen att fortsätta tycka till. Då får vi se var vi hamnar. :)

  SvaraRadera
 6. Jag håller med dig till viss del. Det är viktigt att testa den enskildes kunskap. Samtidigt pekar all forskning på att mer mjuka förmågor (social kompetens, samarbetsförmåga, ledarskap) är det som verkligen är viktigt i ett framtida arbetsliv.

  Då kan man ifrågasätta att ett prov som enbart testar enskild kunskap ska anses ligga till grund för hur en skola förhåller sig till andra i tal om kvalité. Om en skola sätter högre betyg än på NP reagerar politiker, media och ibland till och med elever negativt och menar att fel har begåtts. Detta trots att det i kunskapskraven handlar om mycket mer än bara enskild kunskap. Det är sällan, om till och med någonsin(?), som den ordinarie undervisningen enbart handlar om enskildes kunskap. Just för att det är irrelevant enligt kunskapskraven. NP borde agera efter samma spelregler, eftersom statistikunderlaget som kommer av det är väldigt irrelevant.

  SvaraRadera
 7. Elias,
  Du skriver att "[d]et är sällan, om till och med någonsin(?), som den ordinarie undervisningen enbart handlar om enskildes kunskap. Just för att det är irrelevant enligt kunskapskraven. NP borde agera efter samma spelregler, eftersom statistikunderlaget som kommer av det är väldigt irrelevant."

  Jag vet inte riktigt hur du kan dra slutsatsen att den enskildes kunskap inte spelar roll? Om du nu tar och begrundar en gång till det jag skrev om alla de elever som knappt kan läsa när de lämnar åk 9, tycker du då verkligen att detta missförhållande inte spelar någon roll? Dessa elever kommer ju för alltid att vara beroende av att det finns någon annan i deras närhet som kan och orkar läsa åt dem? Samma totala beroende blir det ju även med avseende till andra förmågor - och då må dessa personer ändå vara hur sociala och sköna som människor som helst.

  Alla inser vi så klart, att somliga har lite extra svårt att klara sig utan adekvata hjälpmedel. Men fortfarande bör skolans undervisning leda till att dessa blir självständiga och kan ta ansvar för sina egna liv utan att alltid vara beroende av att andra gör jobbet åt dem.

  Eller?

  SvaraRadera

Skicka en kommentar