Fortsätt till huvudinnehåll

Now we´re talking: adla lärarna!

Jag tror absolut Bergling är någonting på spåret här:


Bergling bjuder på ytterligare tre förslag som nog skulle göra susen. Läs här.

Egentligen är väl herr satirikerns poäng, att det förekommer ett närmast oändligt antal åsikter och yttringar från en kvasiprofessionell tyckarkår i det offentliga rummet. Man borde väl glädjas över det stora engagemanget från alla aktörer, men är det inte utan att man också kan bli lite trött? Jag kan därvidlag känna sympati för Per Kornhall då han föreslår tillsättandet av en skolkommission över partigränserna.

Kommentarer