Fortsätt till huvudinnehåll

Den store Gatsby, Telegraph Road och komposition

Vi snackade Den store Gatsby (sista lektionen innen Den store Skrivningen på d.s.). Hur var det nu igen med karaktärer, berättarstil, stilmedel och komposition? Inte minst vad gäller den slutgiltiga kompositionen står det författaren en mängd alternativ till buds då han eller hon ska bestämma sig. Även Fitzgerald kan i ett tidigt skede ha haft klart för sig såväl fabeln som karaktärerna, men sedan går det ju att komponera berättelsen på en mängd olika sätt: vad ska vara först? In media res, eller? Och kronologin, ska vi ta oss linjärt från A till Ö, eller ska vi kastas runt i berättelsen inte bara i rum utan även i tid?

Då slår det mig, att Dire Straits klassiska Telegraph Road ju om något är ett utmärkt exempel på en välkomponerad och genomtänkt "berättelse". Jag frågar klassen hur många som känner till Dire Straits? Två stycken allmänbildade flickor räcker upp handen, den ena replikerar blixtsnabbt då jag ett ögonblick svävar lite på målet gällande namnet på gruppens helt enastående sångare och gitarrist: Mark Knopfler!

Jag minns Dire Straits och deras Telegraph Road därför att den än idag gör någonting med mig när jag lyssnar till den. Låten är fjorton minuter lång och som lyssnare tas man med på en resa som är allt annat än förutsägbar. Här förekommer det ett flertal dramatiska vändpunkter då bandet vågar gå ner i varv för att sedan lugnt och fint bygga upp nästa crescendo så att man bara måste kapitulera. Till slut är vi högt uppe ovanför molnen och bara flyger!

Lyssna och njut!
Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…