Fortsätt till huvudinnehåll

6:1 är framtidens melodi

Jag hamnade bakom två pelare igår kväll på Smyrnakyrkan i Göteborg. Det gjorde dock inget. Nästan två tusen personer hade samlats för att lyssna till Tomas Sjödin i samband med att hans nya bok släppts, och det kändes som en förmån att över huvud taget få plats.

Boken han precis släppt heter Det händer när du vilar, och tesen han driver däri är att den regelbundna vilan är en förutsättning för kreativitet, kärlek och arbete. Efter 5:2 kommer 6:1: arbeta sex dagar, vila en. "Kom ihåg var ni hörde det först", tipsade han sina åhörare om, med glimten i ögat).Tomas Sjödin är en ofta anlitad föreläsare, och själv har jag hört honom vid ett flertal tillfällen på radio (Sommar i P1, nyårsafton för ett par år sedan, m.m.).

Några brottstycken ur gårdagens föredrag (ej ordagrant återgivet):

  • "Jag sjunger inte långsamhetens lov, utan tempoväxlingarnas".
  • Stress är en tickande bomb i vårt samhälle. Vila motverkar stress.
  • Att vila är en plikt. I Dekalogen ingår det som ett budord efter dem som syftar till att värna om heligheten och kärleken (har möjligen judarna varit ett framgångsrikt folk just på grund av detta?)
  • Att resa på solsemester för att återhämta sig kan ej vara Lösningen för alla, för i så fall vore det en odemokratisk lösning (bara en liten minoritet av jordens befolkning har råd med sådant).
  • Det behövs mod för att bara lägga sig på sofflocket och vila.
Personligen tycker jag om att vila och känner aldrig dåligt samvete för att göra ingenting. Detta föredrag var med andra ord vatten på min kvarn. Jag hoppade aldrig på  5:2, men 6:1 har jag alltid gillat.

Tomas Sjödin
Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…