Fortsätt till huvudinnehåll

6:1 är framtidens melodi

Jag hamnade bakom två pelare igår kväll på Smyrnakyrkan i Göteborg. Det gjorde dock inget. Nästan två tusen personer hade samlats för att lyssna till Tomas Sjödin i samband med att hans nya bok släppts, och det kändes som en förmån att över huvud taget få plats.

Boken han precis släppt heter Det händer när du vilar, och tesen han driver däri är att den regelbundna vilan är en förutsättning för kreativitet, kärlek och arbete. Efter 5:2 kommer 6:1: arbeta sex dagar, vila en. "Kom ihåg var ni hörde det först", tipsade han sina åhörare om, med glimten i ögat).Tomas Sjödin är en ofta anlitad föreläsare, och själv har jag hört honom vid ett flertal tillfällen på radio (Sommar i P1, nyårsafton för ett par år sedan, m.m.).

Några brottstycken ur gårdagens föredrag (ej ordagrant återgivet):

  • "Jag sjunger inte långsamhetens lov, utan tempoväxlingarnas".
  • Stress är en tickande bomb i vårt samhälle. Vila motverkar stress.
  • Att vila är en plikt. I Dekalogen ingår det som ett budord efter dem som syftar till att värna om heligheten och kärleken (har möjligen judarna varit ett framgångsrikt folk just på grund av detta?)
  • Att resa på solsemester för att återhämta sig kan ej vara Lösningen för alla, för i så fall vore det en odemokratisk lösning (bara en liten minoritet av jordens befolkning har råd med sådant).
  • Det behövs mod för att bara lägga sig på sofflocket och vila.
Personligen tycker jag om att vila och känner aldrig dåligt samvete för att göra ingenting. Detta föredrag var med andra ord vatten på min kvarn. Jag hoppade aldrig på  5:2, men 6:1 har jag alltid gillat.

Tomas Sjödin
Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …