Fortsätt till huvudinnehåll

Var befinner du dig på skalan "extrovert-introvert"?

Vilken personlighetstyp går bäst hem i vårt moderna samhälle?

Olika tider och olika kulturer har tvivelsutan premierat olika personlighetstyper, olika karaktärsdrag och olika sorters begåvningar. Det är knappast någon överdrift att säga att vår tid riskerar att gå vilse i fascinationen inför karismatiska ledare och färgstarka personligheter som går hem i tv-rutan. Utstrålning, rappa repliker och handlingskraft är allt. Den naturligt utåtriktade personen har förspänt i såväl yrkesliv som skolan. 

Men vad händer då ifall vi låter den extroverta personligheten bli normen, och alla andra - uppskattningsvis en tredjedel av oss, enligt somliga - den "avvikande"? En som intresserat sig för denna fråga i närtid är Susan Cain och såväl hennes bok, som blivit en bästsäljare, som hennes föredrag, vilket rönt stor uppmärksamhet, är ett lågmält rop om besinning. (Läs Svenska Dagbladets artikel om Susan Cain).

Vi ägnade en lektion i engelska 7 idag åt att lyssna till Cain och att samtala kring detta relevanta ämne. Eleverna fick sedan uttrycka sina egna tankar i ett fiktivt brev till Susan Cain själv. Mycket intressant läsning (och jag som trodde att jag kände dem alla, därför att jag jobbat med dem under två års tid!).


Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …