Fortsätt till huvudinnehåll

Jul med varierande förtecken

Varje år vid denna tid brukar varje dagstidning med ett uns av självaktning att klämma in någon dubbelsidig rikt illustrerad artikel som försöker förklara för oss ursprunget till vårt svenska julfirande (har inte sett dessa artiklar än just i år, men de kommer, var så säker). Tomtar och troll, julgranar och julgris, midvinter och glögg, alla har de sin historia. Gammal folktro samt julens delvis hedniska rötter brukar få mycket utrymme i dessa artiklar, men taget redan ordet "jul" i beaktande är detta kanske inte att förvånas över.

Ändå förknippar nog de flesta svenskar av idag julen med den kristna berättelsen om vad som utspelade sig för länge sedan i marginalen, i utkanten av vår civilisation. Detta är givetvis inte hämtat ur luften, och inte minst kärleken till alla klassiska julsånger och julpsalmer har djupt fäste i folksjälen, bland dessa "Stilla natt" och "O helga natt". Vårt kollektiva minne innefattar utöver en stor mängd nutida poptexter, Arne Weise och Kalle Ankas jul samt filmer av olika slag även den tidlösa texten i julevangeliet. Mot dessa tar vi sedan spjärn då vi mejslar fram vår "egen" jul.

Idag firar vi jul med varierande förtecken. Gänget i filmen nedan ansluter sig på sitt hurmoristiska sätt till någon form av kristen berättelse och uttrycker sin oro att denna glöms bort. Inte minst identifierar de en del yttre påtryckningar som nog många av oss - vare sig vi nickar till den kristna berättelsen eller ej - gärna skulle vilja hitta alternativ till, alternativ som rimmar med vår mänsklighet och djupaste längtan. På mobiltelefonen, klicka här.


Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …