Fortsätt till huvudinnehåll

Tonårspoet sätter Danmark i brand

Det här är intressant: just som vi i vår aningslöshet trodde att tonläget i invandringsdebatten i vårt grannland i söder kanske hittat en någorlunda "lagom" nivå - därför att rallarsvingarna som delades ut under en följd av år för något decennium sedan hunnit bearbetats i den allmänna opinionen samt i politiken och även delvis tagit sig uttryck i nya lagar - ja,  då träder en artonårig tidigare ligist fram och sätter fyr på brasan igen med - en diktsamling.

Yahya Hassan heter denna unge och numera firade men även kontroversiella poeten. Om vreden är hans bränsle, är det uppgörelsen med sina föräldrars generation som är hans ärende. Diktsamlingen Yahya Hassan har på kort tid sålts i över 100 000 exemplar och något liknande har aldrig tidigare hänt i Danmark.

                                      källa: Politiken

Yahya Hassans diktsamling är som sagt en uppgörelse med sina föräldrars generation och det liv han tvingades leva i "gettot" i Århus där han växte upp. Nu tvingas han som en annan Salman Rushdie att leva ett liv där han har konstant poliseskort (när han uppträdde på en skola i Odense nyligen rådde det flygförbud över staden).

Jes Stein Pedersen skriver i dagens SvD:
Jag hoppas att många svenskar kommer att läsa Yahya Hassans enastående dikter. De innehåller en anklagelse som också det svenska samhället skulle må bra av att få kastad i ansiktet.I Danmark är vi tvungna att utforma politik som kan förändra invandrarunderklassens dåliga liv. Tiotusentals muslimska medborgare måste in i tillvarons goda cirklar, vi måste stoppa utvecklingen av parallellsamhällen, och det kan inte gå fort nog.Det är den utmaningen dessa dikter, av en ung dansk med palestinsk bakgrund, pekar på med kolossal styrka.
Du som vill ha koll på vad som händer - alltså verkligen händer - då verkligheten blir dikt blir mediebrand blir politik och verklighet:
  1. läs Jes Stein Pedersens mycket välskrivna artikel (översatt till svenska) i dagens SvD: Poeten som satte Danmark i brand
  2. hör intervju med Yahya Hassan i dansk television.
  3. läs artikeln med Yahya Hassan i tidningen Politiken: Digter: Jeg är fucking vred på mine foräldres generation är den mest delade artikel någonsin i Politikens 130-åriga historia. 

Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Bästa sättet att ge respons på texter?

Den klassiska frågan: Hur mycket och vilken respons ska vi ge på våra elevers uppsatser?

Faktum är att det ju går ju att lägga ner hur mycket tid och möda åt respons som helst, och de flesta av oss gör nog också det. På samma gång upplever nog många lärare som jag att det inte alltid förefaller som att eleverna i sin tur ägnar någon större ansträngning åt att studera alla kommentarer som de fått. Emellanåt låter vi dem uppgradera sin text och då finns kravet på reflektion inbakat. Fast dessa texter går det ju inte att sätta betyg på. 

Så för att omformulera frågan en aning: Vilken respons leder till maximalt lärande för eleven? 

Den här gången bestämde jag mig för att ge respons på ett för mig ovanligt sätt. Och elevernas - upprörda - kommentarer var de förväntade: "Du kan väl inte bara ge oss en bokstav!". För det var det jag hade gjort. Gett dem en bokstav. 

På följande lektionen förklarade jag varför jag gjort så. Och visst borde de känna igen sig i detta med att inte ta eget…