Fortsätt till huvudinnehåll

Tonårspoet sätter Danmark i brand

Det här är intressant: just som vi i vår aningslöshet trodde att tonläget i invandringsdebatten i vårt grannland i söder kanske hittat en någorlunda "lagom" nivå - därför att rallarsvingarna som delades ut under en följd av år för något decennium sedan hunnit bearbetats i den allmänna opinionen samt i politiken och även delvis tagit sig uttryck i nya lagar - ja,  då träder en artonårig tidigare ligist fram och sätter fyr på brasan igen med - en diktsamling.

Yahya Hassan heter denna unge och numera firade men även kontroversiella poeten. Om vreden är hans bränsle, är det uppgörelsen med sina föräldrars generation som är hans ärende. Diktsamlingen Yahya Hassan har på kort tid sålts i över 100 000 exemplar och något liknande har aldrig tidigare hänt i Danmark.

                                      källa: Politiken

Yahya Hassans diktsamling är som sagt en uppgörelse med sina föräldrars generation och det liv han tvingades leva i "gettot" i Århus där han växte upp. Nu tvingas han som en annan Salman Rushdie att leva ett liv där han har konstant poliseskort (när han uppträdde på en skola i Odense nyligen rådde det flygförbud över staden).

Jes Stein Pedersen skriver i dagens SvD:
Jag hoppas att många svenskar kommer att läsa Yahya Hassans enastående dikter. De innehåller en anklagelse som också det svenska samhället skulle må bra av att få kastad i ansiktet.I Danmark är vi tvungna att utforma politik som kan förändra invandrarunderklassens dåliga liv. Tiotusentals muslimska medborgare måste in i tillvarons goda cirklar, vi måste stoppa utvecklingen av parallellsamhällen, och det kan inte gå fort nog.Det är den utmaningen dessa dikter, av en ung dansk med palestinsk bakgrund, pekar på med kolossal styrka.
Du som vill ha koll på vad som händer - alltså verkligen händer - då verkligheten blir dikt blir mediebrand blir politik och verklighet:
  1. läs Jes Stein Pedersens mycket välskrivna artikel (översatt till svenska) i dagens SvD: Poeten som satte Danmark i brand
  2. hör intervju med Yahya Hassan i dansk television.
  3. läs artikeln med Yahya Hassan i tidningen Politiken: Digter: Jeg är fucking vred på mine foräldres generation är den mest delade artikel någonsin i Politikens 130-åriga historia. 

Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …