Fortsätt till huvudinnehåll

Tonårspoet sätter Danmark i brand

Det här är intressant: just som vi i vår aningslöshet trodde att tonläget i invandringsdebatten i vårt grannland i söder kanske hittat en någorlunda "lagom" nivå - därför att rallarsvingarna som delades ut under en följd av år för något decennium sedan hunnit bearbetats i den allmänna opinionen samt i politiken och även delvis tagit sig uttryck i nya lagar - ja,  då träder en artonårig tidigare ligist fram och sätter fyr på brasan igen med - en diktsamling.

Yahya Hassan heter denna unge och numera firade men även kontroversiella poeten. Om vreden är hans bränsle, är det uppgörelsen med sina föräldrars generation som är hans ärende. Diktsamlingen Yahya Hassan har på kort tid sålts i över 100 000 exemplar och något liknande har aldrig tidigare hänt i Danmark.

                                      källa: Politiken

Yahya Hassans diktsamling är som sagt en uppgörelse med sina föräldrars generation och det liv han tvingades leva i "gettot" i Århus där han växte upp. Nu tvingas han som en annan Salman Rushdie att leva ett liv där han har konstant poliseskort (när han uppträdde på en skola i Odense nyligen rådde det flygförbud över staden).

Jes Stein Pedersen skriver i dagens SvD:
Jag hoppas att många svenskar kommer att läsa Yahya Hassans enastående dikter. De innehåller en anklagelse som också det svenska samhället skulle må bra av att få kastad i ansiktet.I Danmark är vi tvungna att utforma politik som kan förändra invandrarunderklassens dåliga liv. Tiotusentals muslimska medborgare måste in i tillvarons goda cirklar, vi måste stoppa utvecklingen av parallellsamhällen, och det kan inte gå fort nog.Det är den utmaningen dessa dikter, av en ung dansk med palestinsk bakgrund, pekar på med kolossal styrka.
Du som vill ha koll på vad som händer - alltså verkligen händer - då verkligheten blir dikt blir mediebrand blir politik och verklighet:
  1. läs Jes Stein Pedersens mycket välskrivna artikel (översatt till svenska) i dagens SvD: Poeten som satte Danmark i brand
  2. hör intervju med Yahya Hassan i dansk television.
  3. läs artikeln med Yahya Hassan i tidningen Politiken: Digter: Jeg är fucking vred på mine foräldres generation är den mest delade artikel någonsin i Politikens 130-åriga historia. 

Kommentarer