Fortsätt till huvudinnehåll

Bill Gates: "It makes sense"

Så här svarar Bill Gates i  en längre intervju i tidningen Rolling Stone på frågan om han tror på Gud: 
I agree with people like Richard Dawkins that mankind felt the need for creation myths. Before we really began to understand disease and the weather and things like that, we sought false explanations for them. Now science has filled in some of the realm – not all – that religion used to fill. But the mystery and the beauty of the world is overwhelmingly amazing, and there's no scientific explanation of how it came about. To say that it was generated by random numbers, that does seem, you know, sort of an uncharitable view [laughs]. I think it makes sense to believe in God, but exactly what decision in your life you make differently because of it, I don't know.
Det är helt klart så att vi håller på att tina upp även här i Sverige då frågor om gudstro kommer på tapeten. Länge nog har Tro och Vetande ansetts vara varandras logiska motpoler, och istället börjar vi inse vad många andra vetat om länge, att det ena inte per automatik utesluter det andra. Och varför skulle det också det?

Antagligen har bägge sidor tidigare gjort sig skyldiga till kolossalt felaktiga slutsatser då man fått för sig att människan måste välja: hjärtats tro eller hjärnans vetande? Inget kul att tvingas välja på det viset, vi är ju ändå människor med allt vad det innebär, bundna i tid och rum men ändock gränsöverskridande i hoppet och fantasin; en hög organiskt material men på samma gång moraliska, intelligenta varelser som ställer frågor om "hur?" och "varför?".

Människans unika egenart yttrar sig i förmågan att medelst språket ta del i abstrakta resonemang men också att kunna njuta av vännens ordlösa, allusionsrika ironiska leende då inte skämtet lät lika bra i verkligheten som inne i huvudet. Uppfinningsrik imperiebyggare på både gott och ont; stor men också väldigt liten. Symfoniker och solitär sökare. Förnuftig och intuitiv. Hur kommer allt detta sig?

Vetenskapens landvinningar ger oss många svar men långt ifrån alla (evolutionen, jo, men ...). På samma sätt är inte heller trons öga allseende (Gud, jo, men ...). Bra då med syntes. Ut med teofobin och ut med skräcken för "hotfulla" vetenskapliga upptäckter.

Ungefär så som också Bill Gates lite trevande formulerar det.

Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …