Fortsätt till huvudinnehåll

Debatt angående formulering i kunskapskrav

Idag publiceras andra numret i år av Svenskläraren och delar ur numret finns även på Svensklärarföreningens hemsida. Jag kan därför länka till min debattartikel: "Obegripligt kunskapskrav om analys av författarskap". I direkt anknytning till artikeln har Skolverket dessutom beretts möjlighet att gå i svaromål och bemöta den kritik jag riktar mot somliga formuleringar i kunskapskraven för kursen svenska 3 på gymnasiet.

Min förhoppning är att alla vi som undervisar i svenska på gymnasiet nu får skäl att se fram emot kommande revideringar av - alternativt kompletteringar till kommentarerna till - kunskapskraven. För närvarande väljer varje svensklärare ändå den pragmatiska vägen och bortser från att läsa kunskapskraven bokstavligt. Men ännu bättre vore så klart ifall det gick att följa kunskapskraven rätt upp och ner.


Kommentarer