Fortsätt till huvudinnehåll

"Bron" ska förena elever

I dagens nyhetsartikel i ttela om vårt "Bron"-projekt förekommer det såväl felaktiga sakuppgifter som språkliga brister. När det gäller de förra förvånas jag väl inte direkt att en journalist inte kommer ihåg allt man säger, i synnerhet inte när personen ifråga inte spelar in samtalet utan nöjer sig med att ta lite anteckningar. Det förekommer dock en avgörande felaktig sakuppgift som jag måste bemöta offentligt, därför att det annars kan bidra till en viss förvirring inte minst hos våra elever. När det står i artikeln att det är nästa års förstaårselever som kommer att få åka till Aabenraa hösten 2015 stämmer inte detta. De som (möjligen!) kommer att få åka till Danmark på studieresa nu till hösten är de elever som även deltagit nu och som alltså går i åk 2 till hösten. Nästa års åk 1:or kommer sedan att ha samma upplägg: först öppna upp sitt eget hem, sedan hälsa på våra danska vänner.

Detta var alltså en liten - och avgörande - miss som behövde redas ut. Artikeln har dock även sina förtjänster. Inte minst tycker jag att rubriksättaren ska ha beröm. Kärnfullt och bra:
Sista dagen - det vill säga i förrgår - blev en riktig final som inleddes på morgonen med studiebesök på Olidan, vår lokala vattenkraftsanläggning från 1909 (jag har precis tuggat mig igenom de första fyra banden av Jan Guillous Brobyggarna-serie och gjorde inom mig referenser till den tidens avancerade ingenjörskonst när jag lyssnade till den kunnige guiden, tittade på alla bilder på väggarna och på avstånd imponerades av de väldiga turbinerna.). Efter att därnäst ha tagit del av showen då Vattenkraft släppt på fallen åkte vi iväg i buss till Vänersborg. Där besökte vi den stora UF-mässan och tog del av föredrag samt gick runt och inspirerades av alla prov på entreprenörskap som visades.  Med tanke på att det nästa år är våra nuvarande ettor som kommer att stå här och sälja sin vara eller sin tjänst var detta besök helt klart relevant och sporrande. På samma gång inbillar jag mig att det kan ha väckt en och annan tanke hos våra danska gäster att ha tagit del av detta. Lite senare fick vi veta att flera av våra egna åk 2-elever i skarp konkurrens med nära 130 andra UF-företag hade vunnit olika priser samt finalplats till UF-SM i Stockholm i maj månad.

På kvällen var det sedan gemensam matlagning, filmvisning och musikquiz som var på tapeten. Mitt egna snilledrag i det sammanhanget var att jag valt Trollhätteproduktionen "Ett öga rött" som film. Hälften av våra egna elever hade redan sett den flera gånger och ville inte se den igen. De blev istället tacksamma för erbjudandet om kökstjänst ...

En slutkommentar:
I ett brev för två månader sedan hem till våra elever och deras föräldrar skrev jag bland annat så här om projektet:
"I programmålen för Ekonomiprogrammet står att eleverna under sin utbildning ska få inhämta en mängd olika kunskaper samt utveckla en bred uppsättning förmågor, färdigheter och förhållningssätt. Entreprenörskap, språk, matematik, företagsekonomi, samhällskunskap, retorik, marknadsföring, psykologi, historia – allt strålar samman då vi lyfter blicken något litet. Det är detta vi ämnar göra bland annat i och med detta projekt."
Nu har temaarbetet genomförts, lärande har ägt rum, en gemensam referenspunkt har skapats. Bra så!

Tack till Aabenraa Statsskole för gott samarbete så här långt! Tillsammans ser vi nu framemot beskedet från NordicPlus gällande vår ansökan om ekonomiskt stöd för att även kunna ta nästa steget. Det hade varit kul, eller hur?

Tidigare blogginlägg om temaarbetet går att läsa härhär och här.Hell´s Kitchen med: 
Elmer och Hanna
Viktor och Ludvig

Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …