Fortsätt till huvudinnehåll

En motröst

Jag läser i DN om psykologiprofessorn Svend Brinkman som "gör upp med självhjälpstrenden". Brinkman har skrivit en bok som väckt enorm uppmärksamhet i vårt södra grannland och som alltså nu översatts till svenska. Enligt Thomas Lerner prövade Brinkman först sina tankar bland sina kolleger på universitetet i Aalborg för sedan alltså att låta sig publiceras för den breda allmänheten. När jag läser Lerners text tänker jag att det kanske inte är något direkt substantiellt nytt i det han säger, men det är ändock ytterst tankeväckande. Vår samtid behöver dessa motröster.

Två teser som ger genklang hos mig:

1) Vi lever i en tid då individen möts av vädjanden och uppmaningar till att själv reda ut sina egna känslor, sina relationer, sin karriär och sina motgångar. När sedan detta kanske inte alltid går finns det som det kan tyckas hela horder av diplomerade självhjälpscoacher som gärna ställer upp med goda råd och dyra kurser. I bästa fall kan dessa uppmaningar leda till ett bemyndigande av just individen: du är inget offer, utan du kan vara proaktiv. På samma gång är det tvivelsutan också på det viset att dessa uppmaningar emellanåt kan vara inget annat än billiga tricks från dem som inte vill ta ansvar för att säkerställa exempelvis sjysta arbetsförhållanden: klarar du inte jobbet? (Underförstått: vad är det för fel på dig som du behöver ta tag i)? Inte: klarar du inte jobbet? (Underförstått: har du för mycket att göra? Vad kan vi göra för att hjälpa dig så att du har rimliga förutsättningar för att lyckas?) När människor vantrivs kanske inte alltid det beror på dem själva utan på den omgivande kulturen, den socio-kulturella miljön. Självklart? Jo.

2) Brinkman talar om "negativ visualisering" och "projektiv visualisering". När vår samtid gärna talar i termer av "positiv visualisering" (eller bara "visualisering") handlar det oftast om att man ska tänka på allt man vill uppnå. Fokusera på det du inte har - än. Själva motorn och bränslet i konsumismen utgörs givetvis av detta sätt att tänka och poängen är att det föder bristkänslor och missnöje. Konsulterar man istället kloka människor från antiken handlade deras vägledning gärna om att snarare gå åt rakt motsatta hållet:
"Svend Brinkmann tycker att det är fruktbart att fråga sig om den stoiska filosofin kan vara nyttig i ljuset av samtidens problem. Stoicismen erbjuder en livshållning som fäster vikt vid självbehärskning, pliktkänsla, integritet, värdighet, sinnesro och en vilja att förlika sig med sig själv – snarare än att ”hitta sig själv”.
– Den livsfilosofin skulle kunna införlivas i människors vardagsliv genom till exempel negativ visualisering, att föreställa sig att man förlorar det man har. Samt projektiv visualisering, en träning i att se saker och ting ur dess rätta perspektiv genom att sätta parentes runt sig själv."

Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…