Fortsätt till huvudinnehåll

With all due respect, Mr President


Vi har ett uppehållsrum för våra EK-elever som både de och vi är mycket nöjda med. Utöver ett gäng runda bord med stolar kring där eleverna kan sitta och arbeta eller bara hänga rymmer salen även ett flertal mjuka, röda soffor med därtill hörande låga, ljusa bord. Vår önskan är att dessa föremål ska hålla - och hållas fräscha -  i många år.

I vår strävan att alla som vistas i rummet tar ett personligt ansvar för vart man gör av sina egna ben och fötter har vi satt upp en plansch på väggen:En annan fråga, i första hand för oss lärare, är att elevernas uppehållsrum ligger vägg i vägg med vårt arbetsrum. Det finns dock en dörr emellan, och fastän vi satt upp våra scheman på dörren ligger det nära till för en del elever att ändå knacka på när de vill söka upp en lärare, utan att först kolla om läraren ifråga har lektion. Det kan bli mycket spring på en dag, där man ändå bara får hänvisa till schemat som sitter framför näsan på dem. För att försöka stävja detta något har vi satt upp detta uppslag på dörren:Jag kan inte påstå att det allmänna beteendet har förändrats radikalt hos samtliga 170 EK-elever på grund av detta. Ändå har frågan lyfts och lyfts dagligen.

En annan fråga som rör det allmänna beteendet har att göra med rökning. På vår skola är det i ärlighetens namn ett problem. Rökning är enligt lag förbjuden inom skolans område, men icke desto mindre röks det, både precis framför huvudentrén men även runt mellan de olika byggnaderna. Det kan tyckas att alla "rökning förbjuden"-skyltar inte verkar göra någon verkan alls.

Vi hoppas naturligtvis att alla personliga tillsägelser, uppmaningar och småsamtal ändå på sikt gör intryck, så att den negativa socialiseringen kan vändas. Men ut ifrån tesen att det i grunden väl knappast handlar om brist på information - jasså, får jag inte röka här, det var nytt?! - kanske vi behöver hitta nya vägar att nå fram, där vi kombinerar rakhet med humor och värme? På sikt hoppas vi på en positiv socialisering, så att tjugofemöringen till slut trillat ner hos samtliga.

Hur som helst, om/när vi lyckats ändra på dessa mindre bra beteenden hos väldigt många elever kanske vi även kan lyckas med den största utmaningen av alla, nämligen: hur lyckas vi få all personal att ta hand om sin egen disk i personalrummet? Se där, en utmaning som kräver all uppfinningsrikedom som vi kan uppbåda!


Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Bästa sättet att ge respons på texter?

Den klassiska frågan: Hur mycket och vilken respons ska vi ge på våra elevers uppsatser?

Faktum är att det ju går ju att lägga ner hur mycket tid och möda åt respons som helst, och de flesta av oss gör nog också det. På samma gång upplever nog många lärare som jag att det inte alltid förefaller som att eleverna i sin tur ägnar någon större ansträngning åt att studera alla kommentarer som de fått. Emellanåt låter vi dem uppgradera sin text och då finns kravet på reflektion inbakat. Fast dessa texter går det ju inte att sätta betyg på. 

Så för att omformulera frågan en aning: Vilken respons leder till maximalt lärande för eleven? 

Den här gången bestämde jag mig för att ge respons på ett för mig ovanligt sätt. Och elevernas - upprörda - kommentarer var de förväntade: "Du kan väl inte bara ge oss en bokstav!". För det var det jag hade gjort. Gett dem en bokstav. 

På följande lektionen förklarade jag varför jag gjort så. Och visst borde de känna igen sig i detta med att inte ta eget…