Fortsätt till huvudinnehåll

With all due respect, Mr President


Vi har ett uppehållsrum för våra EK-elever som både de och vi är mycket nöjda med. Utöver ett gäng runda bord med stolar kring där eleverna kan sitta och arbeta eller bara hänga rymmer salen även ett flertal mjuka, röda soffor med därtill hörande låga, ljusa bord. Vår önskan är att dessa föremål ska hålla - och hållas fräscha -  i många år.

I vår strävan att alla som vistas i rummet tar ett personligt ansvar för vart man gör av sina egna ben och fötter har vi satt upp en plansch på väggen:En annan fråga, i första hand för oss lärare, är att elevernas uppehållsrum ligger vägg i vägg med vårt arbetsrum. Det finns dock en dörr emellan, och fastän vi satt upp våra scheman på dörren ligger det nära till för en del elever att ändå knacka på när de vill söka upp en lärare, utan att först kolla om läraren ifråga har lektion. Det kan bli mycket spring på en dag, där man ändå bara får hänvisa till schemat som sitter framför näsan på dem. För att försöka stävja detta något har vi satt upp detta uppslag på dörren:Jag kan inte påstå att det allmänna beteendet har förändrats radikalt hos samtliga 170 EK-elever på grund av detta. Ändå har frågan lyfts och lyfts dagligen.

En annan fråga som rör det allmänna beteendet har att göra med rökning. På vår skola är det i ärlighetens namn ett problem. Rökning är enligt lag förbjuden inom skolans område, men icke desto mindre röks det, både precis framför huvudentrén men även runt mellan de olika byggnaderna. Det kan tyckas att alla "rökning förbjuden"-skyltar inte verkar göra någon verkan alls.

Vi hoppas naturligtvis att alla personliga tillsägelser, uppmaningar och småsamtal ändå på sikt gör intryck, så att den negativa socialiseringen kan vändas. Men ut ifrån tesen att det i grunden väl knappast handlar om brist på information - jasså, får jag inte röka här, det var nytt?! - kanske vi behöver hitta nya vägar att nå fram, där vi kombinerar rakhet med humor och värme? På sikt hoppas vi på en positiv socialisering, så att tjugofemöringen till slut trillat ner hos samtliga.

Hur som helst, om/när vi lyckats ändra på dessa mindre bra beteenden hos väldigt många elever kanske vi även kan lyckas med den största utmaningen av alla, nämligen: hur lyckas vi få all personal att ta hand om sin egen disk i personalrummet? Se där, en utmaning som kräver all uppfinningsrikedom som vi kan uppbåda!


Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…

"En kollega tänker till" (10)

Kombinationen nitiskhet och ordvitsar är Gunnar Albertsson i ett nötskal: nitiskhet vad gäller skolans uppdrag, ordvitsar vad gäller det mesta. Möt byggnadsarbetaren som sadlade om till yrkeslärare och numera fått ett uppdrag som förstelärare.


Gunnar, vad ser du som kärnan i ditt uppdrag som lärare? 
Vi har flera viktiga uppdrag men ett av de viktigaste är att medverka så att eleven utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt. Detta kräver att även jag besitter dessa kunskaper och har förmågan att förmedla dem.

Det pratas ofta om att vi ska ge eleverna social kompetens så att de fungerar bra med andra människor, men detta ställer även krav på att de har något att berätta om. De behöver kunskaper inom många olika områden, som de idag kanske inte ser någon nytta med. Ett av våra viktiga uppdrag blir därför att motivera eleverna och få dem att förstå utbildningens betydelse för deras egen framtid.

Sedan får man inte glömma att mina elever sökt sig till bygg- och anläggningsprogrammet för …