Fortsätt till huvudinnehåll

Kommunicera mera!

Idag skriver våra elever uppsats. Detta har föregåtts av flera veckors grammatikstudier då vi talat om utbyggda nominalfraser, fundament och bisatsinledare. Nu sitter jag vakt och hoppas i mitt stilla sinne att de lagt på minnet vad vi pratade om senast igår.


Som synes uppe i högra hörnet passar jag på och lägger in ett litet reklaminslag för Spanarna emellanåt. Vill man utvecklas språkligt är det bra att låna sitt öra till dem som befinner sig på en mycket avancerad nivå, och det gör inte minst Jessica Gedin. Jag berättar för eleverna hur hon beskrivit sitt tillvägagångssätt när hon skriver texter, att hon lyssnar till dem, innan hon låter publicera dem. Då blir disposition, ordval och meningsbyggnad helt avgörande faktorer. Det handlar inte bara om att transportera information från A till B utan om att kommunicera. Kommentarer

Skicka en kommentar