Fortsätt till huvudinnehåll

"Den store Gatsby" - berättelsen, karaktärerna, kulturen, språket


I arbetet med Den stora Gatsby i en åk 2 på Ekonomiprogrammet har vi bland annat behövt tala om själva den historiska och sociokulturella kontexten som berättelsen är inbäddad i. Vad kännetecknade "det glada tjugotalet", vilka var de stora skillnaderna mellan East Egg och West Egg (Tom och Gatsbys stora ungdomskärlek Daisy bodde på East Egg, medan Gatsby själv bosatte sig på West Egg, skilda åt av endast ett smalt sund), varför hette apoteken "drug stores" och hur var den allmänna samt juridiska synen på tunga droger samt alkohol på 1920-talet?

Idag pratade vi om kapitel 7 på svensklektionen. Tre nerslag ur vårt samtal:
1) Daisys röst gör stort intryck åtminstone på Nick som upprepade gånger framhäver dess musikaliska kvalitéer och bland annat liknar den vid en "odödlig sång". I kapitel sju kommenterar Gatsby den själv då han säger att den "... är full av pengar - det var den outtömliga charm som steg och föll i den, klingandet av mynt, cymbalers lovsång till penningen" (s. 120). Vad menas med detta fyrverkeri av metaforer?

2) Vad innebär det när det står att Toms förvandling från "libertin till sedlighetsapostel var löjlig" (s. 130)? (Vad betyder libertin, sedlighet och apostel?).

3) Lyckligtvis har jag även klassen i engelska, och då kan det ändå vara givande att jämföra de båda texterna, Fitzgeralds engelska förlaga och den svenska översättningen (fr. 1946). I det korta stycket vi tittade på idag kan man enkelt notera ett par missar.
Nick har precis konstaterat att han den dagen fyller trettio år och att framtiden bäst betecknas med hjälp av det upprepade adjektivet "glesare", i såväl bokstavlig som metaforisk betydelse. Detta är en välvald översättning av "thinning". Fast:
a) när han ser framför sig "en allt glesare samling människor som man kände" känns det väl snarare som att han fyller 85 (och att människor dör ut runt omkring honom) än att han fyller 30? Då blir det klargörande att notera att det i engelskan ju istället handlar om att antalet ogifta män ("single men") som man kan umgås med av naturliga orsaker blir allt färre allt eftersom tiden går (för så var det definitivt på den tiden).
b) "A thinning brief-case of enthusiasm" är en metafor for den inneboende livskänslan, så även där missar den svenska översättningen målet ("en allt glesare bunt entusiastiska vänskapsbrev"??).

Hur som helst. När vi har hållit på drygt en timme frågar en elev mig om jag alltid "håller på så där när jag läser böcker?" Mitt svar är att det gör jag ju inte -  fast jag tycker det är roligt att göra det. Och språkutvecklande som bara den. Det är också därför vi håller på så på våra lektioner. Samtalar och närläser. Samtalar och närläser. Bilden på whiteboarden förefaller väl snarast lite förvirrande när man ser den så här, men dessa är några av nyckelbegreppen som vi fokuserar på:


Om en vecka har vi skrivning på boken. Då har vi hunnit läsa och samtala om de resterande kapitlen samt sett filmen på engelskan. Sedan firar vi jullov. Yes!


Kommentarer