Fortsätt till huvudinnehåll

"Den store Gatsby" - berättelsen, karaktärerna, kulturen, språket


I arbetet med Den stora Gatsby i en åk 2 på Ekonomiprogrammet har vi bland annat behövt tala om själva den historiska och sociokulturella kontexten som berättelsen är inbäddad i. Vad kännetecknade "det glada tjugotalet", vilka var de stora skillnaderna mellan East Egg och West Egg (Tom och Gatsbys stora ungdomskärlek Daisy bodde på East Egg, medan Gatsby själv bosatte sig på West Egg, skilda åt av endast ett smalt sund), varför hette apoteken "drug stores" och hur var den allmänna samt juridiska synen på tunga droger samt alkohol på 1920-talet?

Idag pratade vi om kapitel 7 på svensklektionen. Tre nerslag ur vårt samtal:
1) Daisys röst gör stort intryck åtminstone på Nick som upprepade gånger framhäver dess musikaliska kvalitéer och bland annat liknar den vid en "odödlig sång". I kapitel sju kommenterar Gatsby den själv då han säger att den "... är full av pengar - det var den outtömliga charm som steg och föll i den, klingandet av mynt, cymbalers lovsång till penningen" (s. 120). Vad menas med detta fyrverkeri av metaforer?

2) Vad innebär det när det står att Toms förvandling från "libertin till sedlighetsapostel var löjlig" (s. 130)? (Vad betyder libertin, sedlighet och apostel?).

3) Lyckligtvis har jag även klassen i engelska, och då kan det ändå vara givande att jämföra de båda texterna, Fitzgeralds engelska förlaga och den svenska översättningen (fr. 1946). I det korta stycket vi tittade på idag kan man enkelt notera ett par missar.
Nick har precis konstaterat att han den dagen fyller trettio år och att framtiden bäst betecknas med hjälp av det upprepade adjektivet "glesare", i såväl bokstavlig som metaforisk betydelse. Detta är en välvald översättning av "thinning". Fast:
a) när han ser framför sig "en allt glesare samling människor som man kände" känns det väl snarare som att han fyller 85 (och att människor dör ut runt omkring honom) än att han fyller 30? Då blir det klargörande att notera att det i engelskan ju istället handlar om att antalet ogifta män ("single men") som man kan umgås med av naturliga orsaker blir allt färre allt eftersom tiden går (för så var det definitivt på den tiden).
b) "A thinning brief-case of enthusiasm" är en metafor for den inneboende livskänslan, så även där missar den svenska översättningen målet ("en allt glesare bunt entusiastiska vänskapsbrev"??).

Hur som helst. När vi har hållit på drygt en timme frågar en elev mig om jag alltid "håller på så där när jag läser böcker?" Mitt svar är att det gör jag ju inte -  fast jag tycker det är roligt att göra det. Och språkutvecklande som bara den. Det är också därför vi håller på så på våra lektioner. Samtalar och närläser. Samtalar och närläser. Bilden på whiteboarden förefaller väl snarast lite förvirrande när man ser den så här, men dessa är några av nyckelbegreppen som vi fokuserar på:


Om en vecka har vi skrivning på boken. Då har vi hunnit läsa och samtala om de resterande kapitlen samt sett filmen på engelskan. Sedan firar vi jullov. Yes!


Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Bästa sättet att ge respons på texter?

Den klassiska frågan: Hur mycket och vilken respons ska vi ge på våra elevers uppsatser?

Faktum är att det ju går ju att lägga ner hur mycket tid och möda åt respons som helst, och de flesta av oss gör nog också det. På samma gång upplever nog många lärare som jag att det inte alltid förefaller som att eleverna i sin tur ägnar någon större ansträngning åt att studera alla kommentarer som de fått. Emellanåt låter vi dem uppgradera sin text och då finns kravet på reflektion inbakat. Fast dessa texter går det ju inte att sätta betyg på. 

Så för att omformulera frågan en aning: Vilken respons leder till maximalt lärande för eleven? 

Den här gången bestämde jag mig för att ge respons på ett för mig ovanligt sätt. Och elevernas - upprörda - kommentarer var de förväntade: "Du kan väl inte bara ge oss en bokstav!". För det var det jag hade gjort. Gett dem en bokstav. 

På följande lektionen förklarade jag varför jag gjort så. Och visst borde de känna igen sig i detta med att inte ta eget…