Fortsätt till huvudinnehåll

Nycklar till en förbättrad VFU-praxis


Åsa Morberg skriver i sin blogg på skolvarlden.se om vilka förbättringar som behöver ske angående VFU:n ("Det här behövs för att förbättra VFU:n"). UKÄ (Universitetskanslerämbetet) vill säkerställa att VFU:n som en integrerad och helt avgörande del av en lärarstudents utbildning når en hög nivå och har därför sett över hur det fungerar idag. I sin rapport kommer de enligt Moberg fram till att det inte alltid fungerar så bra idag och har nu därför gett såväl Regeringen som lärosätena och skolorna hemläxa. Hela systemet står och faller med om det finns skickliga lärare ute på skolorna som har lust och tid att agera handledare och ta sig an de lärarstuderande. Moberg menar att det idag inte finns några som garantier som helst "för att lärarstudenten hamnar hos en behörig, skicklig lärare som har tid och lust att handleda och som får arvode för sitt arbete."

Intressant nog har vi på den skola där jag arbetar alldeles nyss börjat se över - kanske till och med reformera - vårt arbete med VFU:n. Förra veckan inbjöds alla handledare av rektorerna till en sittning då vi samtalade om grundläggande saker vad gäller handledarskap: Vad är viktigt för en VFU-student, och vad är viktigt för handledare? Vilka ramar behöver vara på plats? "As a token of good faith" bjöds vi efteråt på en 3-rätters middag på skolans restaurang.

När jag samtalar med en vän till mig som är läkare om hur det fungerar inom sjukvården verkar det vara minst lika dåligt skött där som det ofta varit inom skolans värld. Bristen på tid och förutsättningar över huvud taget för de handledande läkarna förefaller frapperande - alla vet ju alla hur viktigt det är med praktiken, inte bara för den enskilde studerande utan för hela sjukvårdssystemet. Det måste utbildas läkare som är inte bara teoretiskt bevandrade utan som även genom att ta del av lärande samtal mitt i verksamheten och axla en del av arbetet vuxit in i rollen och blivit förmögna att allt mer självständigt ta sig an konkreta, praktiska fall. Precis som inom skolans värld, fast det där är en något annorlunda verksamhet.

Personligen tänker jag så här:
Ge mig 1) tid och förutsättningar; 2) ett engagerat skolledarskap och 3) cred (om jag gör det bra). Får jag det, är jag nöjd. Ja, inte bara nöjd utan till och med glad. För, som alla vet som haft en lärarkandidat vid sin sida under en tid, kan det faktiskt vara väldigt givande att ha det. Frågorna, kommentarerna, reflektionerna - allt detta kan vara väldigt utvecklande. Därtill kommer ett par extra ögon vid salskrivningen och - som det var för mig förra veckan - två extra händer då det ska vikas informationsbrev och adresslappar ska klistras på kuvert hem till 70 föräldrar.Kommentarer