Fortsätt till huvudinnehåll

Dick Harrisons bredsida


Så tog då en av landets mest kända professorer bladet från munnen. Dick Harrison, "känd från tv", som ständigt kallas in när någon fråga med historisk bärighet kräver svar, samt upphovsman till ett gäng böcker, verkar ha tröttnat. I debattartikeln "Högre utbildning ett haveri" gör han upp med vad han uppfattar som ett snabbt nedmonterande av kunskapsbyggandet vid våra universitet: "Som det ser ut idag har universiteten drabbats av samma betygsinflation som gymnasieskolan."

I sin uppgörelse med i synnerhet Historiska institutionen vid Lunds universitet lyfter han fram ett flertal problem som sammantaget bidrar till vad han kallar ett haveri. Några av de systematiska brister han lyfter fram har han skrivit om tidigare, aldrig raljerande och aldrig överdrivet, utan till synes alltid sakligt, utförligt och nyanserat (exempelvis: "Kränkta av fakta"). Det som jag själv blir särskild bedrövad över är när han återger hur han bemötts av sina chefer. Varje sund organisation kännetecknas av att man bedriver systematisk kvalitetsförbättring, och då får inga kor vara heliga. Finns det problem är ingen hjälpt av att dessa sopas under mattan, för då blir de inte åtgärdade. Ändå vittnar Dick Harrison om hur han snarare bemöts av vad som torde vara en illasmakande cocktail av rädsla och kontrollbehov. När han påtalar för studierektorn att "någon borde skriva en debattartikel om eländet" får han till svar att "Det förbjuder jag!"

Så här får ju givetvis inte en studierektor agera inom en offentlig verksamhet (om han eller hon vill ha kvar sitt jobb i alla fall). Däremot vore denna studierektor givetvis i sin fulla rätt att själv skriva en egen debattartikel och bemöta Harrisons påståenden, och det kanske även kommer att hända nu. Det är i alla fall knappast sannolikt att denna lundensiska historieprofessor får stå oemotsagt. Dels finns det nog olika berättelser om exakt hur det ser ut på våra lärosäten, dels kan man nog också förvänta sig en del damage control som kommer att aktiveras just nu runt omkring, eftersom rätt mycket står på spel för en del.

För mig som i dagarna låtit mig marineras i tv-serien "House of Cards" och för närvarande befinner mig mitt i andra säsongen kan det ligga nära till hands att misströsta när det gäller just detta. Makten kan ha synnerligen hårda nypor när det gäller hanterandet av visselblåsare. Fast ska inte makten bli självdestruktiv får man hoppas för dem som för tillfället sitter på sina maktpositioner att de ändå vågar vara ärliga. Och med tanke på vad frågan djupast sett gäller - svenska ungdomars kunskapsutveckling samt i förlängningen Sveriges väl och ve - kan man väl ändå lite naivt få sätta sitt hopp till innebörden av det klassiska latinska ordstävet "veritas vincit!": Eller i god historisk och bildningsmässig anda: sanningen segrar!

Kommentarer

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. Med bland annat behandlingen av Per Kornhall i färskt minne bedömer jag munkavlen från överordnade som det mest allvarliga i sammanhanget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, det var bedrövligt. Fast på sikt fick ändå PK personlig upprättelse. För kommunens skull - där han var verksam - vet jag inte hur det gått.

   Radera

Skicka en kommentar

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…