Fortsätt till huvudinnehåll

Eleverna är era pupiller


Väl försjunken i Per Kornhalls Alla i mål (fr. 2014) hittar jag en riktig pärla. Hur kommer det sig att jag aldrig tidigare reflekterat över detta?

Gräver man sedan lite vidare i latinska ordet "pupilla"s etymologi finner man att det även kan betyda "liten docka": tittar man in i en annan människas ögon får man syn på sig själv (fastän i miniatyr, därav "liten docka"). Rent metaforiskt blir således mötet med eleven en källa till självinsikt. Vilket redan Platon hade kommit på:
Self-knowledge can be obtained only by looking into the mind and virtue of the soul, which is the diviner part of a man, as we see our own image in another's eye. And if we do not know ourselves, we cannot know what belongs to ourselves or belongs to others...(Plato, Online Etymology Dictionary). (Källa).

Kommentarer