Fortsätt till huvudinnehåll

Elevtext: "Films and games"


Följande text skrevs av en elev i åk 2. Uppgiften var att diskutera för- och nackdelar med spel och filmer samt ge föräldrar till barn och ungdomar något gott råd med på vägen (se här). Texten skrevs i klassrummet under mitt överinseende. Utgångspunkten var en text i vår lärobok skriven av Michael Medved.

Films and games
In the article “The Seeds of Evil” Michael Medved writes about how violent films and video games can have an impact on society in a bad way. According to Mr Medved, violent games and films are affecting young children in a bad way. He uses examples of young children’s novels, today they choose to write stories about killing and killer-robots instead of talking animals and fairy godmothers. Mr Medved argues that the kids’ exposure to violence is the main cause of these more brutal novels. One of his main arguments is when he compares the violent games and films to car advertisements where millions of people can watch a commercial but only a few people actually buy the car. However, although some people maybe can’t afford the car they still might be affected by the advertisement and embrace its value system.

Even though many people argue that games and films impact people in a bad way, I don’t think that they should be banned. They can be very educational and you can learn a lot from games and movies. Many people that don´t speak English as a first language can learn to speak better English from movies and video games. You could also learn to work in teams and become a quick thinker. Some may argue that these points are not valid because you could learn the same things from other things that movies and games. And they aren’t wrong, you can learn these things in another way, but people have different interests and just because you can learn to work in a team in other ways than games and movies, doesn’t change the fact that some people will not learn them in those ways. If you can have fun while learning, then that is the best way of learning new things.

Of course there are cons as well. Many “gamers” choose to stay up late playing games rather than to study for an exam or a test, which leads to worse test results. Many people can also play their games alone, which results in an unsocial life. This can be very harmful for the individual. There are also some people, as Mr. Medved said, that get inspired to commit crimes and other things that they see in the movies and games.

Another aspect of how screen-based entertainment can influence children and young people is their physical health. As films and games takes up very much time, many gamers and movie fanatics have a bad physical health. Most of them don’t exercise and are often just in their room and their virtual world. They sleep late at night and wake up early in the morning to go to school. This can result in obesity, insomnia and many other physical health problems.

There aren’t many benefits in terms of physical health by playing video games and watching movies. Even though some people might get inspired to begin a new sport by playing a game like “FIFA” or by watching a movie like “Goal” it rarely happens.

I believe that playing video games can be both good and bad relationally. It just depends on how and what you play. Movies can’t really affect your relational life in a good way but I believe that you could become more social if you play some video games. In games like Counter Strike and Call of Duty, you often play in teams and have a microphone to talk to your teammates. This could increase your social abilities if you’re shy and introverted as the people you talk with don’t see you. You could meet new friends from all over the world.


There are of course some cons, when being online it is very easy to be hateful and mean to others as you often are anonymous. This can result in a bully-behavior. Considering the pros and cons of video games and movies, I think that they shouldn’t be banned or that you should change anything. I just think that parents need to supervise their children and see what they’re up to. If they think that video games are affecting their children in a bad way, they should limit their access to games and films. Video games and films can be both harmful and good, it depends on how you use it.

Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Bästa sättet att ge respons på texter?

Den klassiska frågan: Hur mycket och vilken respons ska vi ge på våra elevers uppsatser?

Faktum är att det ju går ju att lägga ner hur mycket tid och möda åt respons som helst, och de flesta av oss gör nog också det. På samma gång upplever nog många lärare som jag att det inte alltid förefaller som att eleverna i sin tur ägnar någon större ansträngning åt att studera alla kommentarer som de fått. Emellanåt låter vi dem uppgradera sin text och då finns kravet på reflektion inbakat. Fast dessa texter går det ju inte att sätta betyg på. 

Så för att omformulera frågan en aning: Vilken respons leder till maximalt lärande för eleven? 

Den här gången bestämde jag mig för att ge respons på ett för mig ovanligt sätt. Och elevernas - upprörda - kommentarer var de förväntade: "Du kan väl inte bara ge oss en bokstav!". För det var det jag hade gjort. Gett dem en bokstav. 

På följande lektionen förklarade jag varför jag gjort så. Och visst borde de känna igen sig i detta med att inte ta eget…