Fortsätt till huvudinnehåll

Dygder och synder i vår tid


I två åk 2:or på gymnasiet har vi ägnat ett antal veckor åt att läsa, samtala och skriva om antiken och medeltiden. Vi har studerat Homeros´ fasta epitet, Aristofanes´ tes angående människans ursprung och kärlekens väsen, Walter Ongs studier av skillnader mellan talspråkliga och skriftspråkliga kulturer, Dantes skildring av de olika graderna i helvetet, Boccaccios Decamerone, den omedelbart tillämpbara lagtexten ifrån Ä.Västgötalagen samt - inte minst - hela Gunnlaug Ormstungas saga (uttalas /Gunlöj/ lärde jag mig av en isländsk elev för några år sedan).

Fast sedan fick det vara färdigläst - och absolut inte någon slutskrivning till dessa epoker. Parallellt med dessa studier har nämligen eleverna haft uppsatsskrivning, och med drygt femtio elever får man liksom behärska sig när det gäller att ta in ytterligare texter som ska bedömas. Istället tänkte jag högt tillsammans med eleverna att det borde gå att ännu tydligare knyta an till tankar och trender i vår egen tid, och att låta dem redovisa dessa sina analyser och reflektioner i formen av ett tal.

Så ett tal är vad eleverna kommer att hålla, med start vecka 14. Idag talade vi på lektionstid om konsten att hålla ett tal, och i fokus var då själva framförandet: ögonkontakt, kroppshållning och gester, röststyrka, pausering, artikulation, språket, manus, taltempo.

----------
Instruktionen ser ut så här:

Det goda livet - det hållbara samhället
Satsning på banbrytande forskning och allmän upplysning i kombination med idén om demokrati, hur kan det gå fel? Ja, det tål att tänkas på – för det går ju inte bra för oss hela tiden, eller?

Redan i antiken och under hela medeltiden ägnade filosofer, tänkare, teologer mycket tid och kraft åt att utarbeta kataloger över mänskliga egenskaper, goda som dåliga (dygder som synder). I fokus var individens eget ve och väl men även hela samhället. Hur vi tänker, talar och agerar formar vår gemensamma framtid  - i det lilla som i det stora.

Vilka personliga egenskaper skulle du särskilt slå ett slag för i vår tid? Vilka synder skulle du särskilt varna för? Knyt an till en eller flera av de bifogade texterna (se länkar nedan) och förklara hur du tänker. Förklara, ge konkreta exempel, argumentera. Tala 3-5 minuter.

Förslag på konkreta samhällsområden att ta upp (där talet om värderingar och mänskliga egenskaper är viktiga):
  •         Skolan
  •         Familjen
  •         Arbetslivet
  •         Media
  •         Underhållning
  •         Sportarenan
  •         Övriga relationer
  •         Näringslivet
  •         Annat  

Källor:
Svend Brinkmann: "Sluta ändra på dig"Kommentarer