Fortsätt till huvudinnehåll

Lästips!


Det är mycket bra som skrivs. Igår läste jag det fantastiska porträttet "Min svensklärare & Raoul Wallenberg" av Anna Gidgård. Ingressen: "Anna Gidgård kunde inte glömma sin gymnasielärare i svenska. Hon som var så inspirerande. Och så mobbad. Efter 30 år tog Anna kontakt - och fick höra en osannolik historia om krig, civilkurage och en aldrig sviktande kärlek till språket."Parallellt har jag precis läst klart klassikern Lord of the Flies av William Golding. Tänk att man fortfarande efter närmare tio genomläsningar kan fastna för en bok på ett delvis nytt sätt? Utöver att jag än en gång finner anledning att imponeras över det rika språket var det i synnerhet modet hos Ralph och Piggy som denna gång gjorde intryck på mig. Till att börja med framstår Ralph som vilken ordinär grabb som helst, och han ser ingen anledning att inte hämta lite poäng hos de andra grabbarna genom att förråda Piggy och kalla honom vid öknamn. Allt eftersom börjar han emellertid inse vilken vän och vilket stöd han har hos sin omtänksamma, intelligenta, astmaplågade, närsynte och fetlagde vän Piggy. 
   Konflikterna inte minst i förhållande till Jack är på riktigt, och de är på liv och död. En fantastiskt berättelse, komponerat på ett ytterst skickligt sätt, som talar rätt in i vår tid, rätt in i varje tid. 


Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…

Grammatik, alltså

I Svenska 2 ingår det sedan 2011 att eleverna ska kunna göra grammatiska analyser. För betyget A:
"Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken." Många av oss svensklärare brottas nog med detta, och vi upplever att många elever har svårt att tillägna sig själva metaspråket. Jag själv undervisar i två parallellklasser på Ekonomiprogrammet och vi gjorde ett tappert försök i höstas, fast det blev i ärlighetens namn inte så som jag hoppats. Nu gör vi ett nytt försök.

Idag blev det genomgång, det vill säga repetition av det vi pratade om i höstas. I morgon blir det skrivning. De som inte var där (av någon anledning 2/3 av klassen) får titta på filmen, och de som var där får gärna titta på den igen. Genomgången gällde:

Utbyggda nominalfraserHuvud- och bisatserFundament
En av eleverna som inte gärna brukar uppskatta att jag filmar deras muntliga framtr…