Fortsätt till huvudinnehåll

Rapport från fronten


Jag jobbar på Trollhättans mest mångkulturella gymnasieskola. Idag när eleverna på engelskan får samtala i grupper om kulturkrockar, med dess hotbilder och nya möjligheter - threats and opportunities - kommer det fram att en av eleverna tidigare gick på en högstadieskola där det inte fanns någon med annat etniskt ursprung än svenska. När han sedan kom till vår skola i höstas var det fullt av elever som hette allt annat än Johansson. Hans leende uttrycker att han såg detta som någonting positivt.

De andra tre eleverna i just den här gruppen ler då glatt. De hade nämligen en liknande erfarenhet, bara att de kom från andra hållet: de klasser som de gått i innan på högstadiet bestod uteslutande av elever med "annan etnisk härkomst" än svensk. När de började på gymnasiet i höstas var det fullt av alla Johanssons och Ljungströms.


Det blir ett milt sagt intressant samtal. Efteråt drar jag mig åter igen till minnes en av de bästa böckerna jag läst om läraryrket, nämligen Redo för fronten av Gunilla Granath. Jag läste den under min lärarutbildning för femton år sedan och det var på sätt och vis nog den mest relevanta boken jag läste under det året. Intressant nog var den gratis och en muta från facket för att gå med där.

Inom klassrummets fyra väggar formas det framtida Sverige. Det är där fronten är. Och från den fronten är det inte "inget nytt", utan där är det nytt varje dag.

Läs även Magiska stunder in English!

Kommentarer