Fortsätt till huvudinnehåll

Rapport från fronten


Jag jobbar på Trollhättans mest mångkulturella gymnasieskola. Idag när eleverna på engelskan får samtala i grupper om kulturkrockar, med dess hotbilder och nya möjligheter - threats and opportunities - kommer det fram att en av eleverna tidigare gick på en högstadieskola där det inte fanns någon med annat etniskt ursprung än svenska. När han sedan kom till vår skola i höstas var det fullt av elever som hette allt annat än Johansson. Hans leende uttrycker att han såg detta som någonting positivt.

De andra tre eleverna i just den här gruppen ler då glatt. De hade nämligen en liknande erfarenhet, bara att de kom från andra hållet: de klasser som de gått i innan på högstadiet bestod uteslutande av elever med "annan etnisk härkomst" än svensk. När de började på gymnasiet i höstas var det fullt av alla Johanssons och Ljungströms.


Det blir ett milt sagt intressant samtal. Efteråt drar jag mig åter igen till minnes en av de bästa böckerna jag läst om läraryrket, nämligen Redo för fronten av Gunilla Granath. Jag läste den under min lärarutbildning för femton år sedan och det var på sätt och vis nog den mest relevanta boken jag läste under det året. Intressant nog var den gratis och en muta från facket för att gå med där.

Inom klassrummets fyra väggar formas det framtida Sverige. Det är där fronten är. Och från den fronten är det inte "inget nytt", utan där är det nytt varje dag.

Läs även Magiska stunder in English!

Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Perspektivering i litteraturundervisningen

Hur jobbar man med perspektivering i litteraturundervisningen? I synnerhet i Svenska 3 utgör detta en hörnsten i arbetet, och det är ju i sak inget märkvärdigt heller. I någon facebook-grupp förra året jobbade vi tillsammans fram en lista med minst tjugo olika perspektiv som man kan anlägga på en text (bland dessa biografiskt, socialt, geografiskt, genus, normkritiskt, ålder, etc).

Som ett första steg att tillsammans med eleverna börja använda ett sådant lite otympligt begrepp kan man ta en text och låta dem skriva om den ur någon annan persons perspektiv (alltså skriva om den). Detta har jag i själva verket precis gjort i en åk 1 då vi jobbat med novellen "Mannen som visste allt", skriven av Somerset W. Maugham (ur Mina favoritnoveller, 1954).


Resultatet blev över förväntan (och bygger så klart på att eleverna nappar!). Vi läste novellen tillsammans och analyserade den ut ifrån ett flertal parametrar, med avseende till både innehåll och form. Vi roade oss då med att både f…