Fortsätt till huvudinnehåll

Hur höja texters stilnivå?


Våra treor ska skriva sitt första PM nu på fredag. Som ett led i förberedelserna jobbar vi med autentiska textexempel som jag sedan uppgraderat. Textexemplen är utdrag ur retoriska analyser av ett tal av Leonardo DiCaprio som elever gjort. Frågan jag ställer eleverna när de ska analysera språket i respektive version är vad jag gjort rent konkret? Vad innebär det att höja en texts stilnivå, så att dispositionen blir bättre och så att språket blir mer klart, nyanserat och varierat?

Nedan följer ett sådant autentiskt exempel (A) som jag sedan bearbetat (B). Innan vi gav oss på detta något längre exempel tränade vi på kortare utdrag.

A) Talets syfte är att uppmärksamma FN och befolkningen om världens klimatförändringar och vad de har resultaterat i. Leonardo DiCaprio menar att det stora klimatproblemen är industrier och regeringar runt om i världen som utgör den största delen av vår försämrade miljö. Det handlar inte längre om individen, att människor bör byta till en miljövänlig bil eller byta till en annan sorts glödlampor. Han talar om att alla är medvetna om att detta är ren fakta och som det vetenskapliga samfundet, industrin, regeringen och USAs militär känner till. Trots detta ser alla människor på klimatförändringarna på samma sätt, som om det var något som inte händer på vår planet utan på en helt annan. Som om det inte är något äkta och att det tids nog kommer att försvinna.
B) Talets syfte är att uppmärksamma FN och världssamfundet om klimatförändringarna samt vad dessa har resulterat i. Leonardo DiCaprio betonar att det främst ligger på världens industrier och regeringar att lösa de stora klimatproblemen och att fokus inte ska vara på huruvida enskilda människor bör byta till en miljövänlig bil eller välja en annan sorts glödlampor. Alla är medvetna om fakta, däribland det vetenskapliga samfundet, industrin, regeringen och USA:s militär. Trots detta, menar DiCaprio, betraktar mänskligheten klimatförändringarna som om de inte rör vår egen planet utan någon annans, som om de lik hans egna filmer vore rena påhitt, eller som om de tids nog kommer att försvinna av sig själva ifall vi inte låtsas om dem.

Under samtalets gång talar vi om ordval, idiomatik, meningsbyggnad, rytm. Vi hinner även prata om semikolon - och tankestreck.


Kommentarer