Fortsätt till huvudinnehåll

Hur höja texters stilnivå?


Våra treor ska skriva sitt första PM nu på fredag. Som ett led i förberedelserna jobbar vi med autentiska textexempel som jag sedan uppgraderat. Textexemplen är utdrag ur retoriska analyser av ett tal av Leonardo DiCaprio som elever gjort. Frågan jag ställer eleverna när de ska analysera språket i respektive version är vad jag gjort rent konkret? Vad innebär det att höja en texts stilnivå, så att dispositionen blir bättre och så att språket blir mer klart, nyanserat och varierat?

Nedan följer ett sådant autentiskt exempel (A) som jag sedan bearbetat (B). Innan vi gav oss på detta något längre exempel tränade vi på kortare utdrag.

A) Talets syfte är att uppmärksamma FN och befolkningen om världens klimatförändringar och vad de har resultaterat i. Leonardo DiCaprio menar att det stora klimatproblemen är industrier och regeringar runt om i världen som utgör den största delen av vår försämrade miljö. Det handlar inte längre om individen, att människor bör byta till en miljövänlig bil eller byta till en annan sorts glödlampor. Han talar om att alla är medvetna om att detta är ren fakta och som det vetenskapliga samfundet, industrin, regeringen och USAs militär känner till. Trots detta ser alla människor på klimatförändringarna på samma sätt, som om det var något som inte händer på vår planet utan på en helt annan. Som om det inte är något äkta och att det tids nog kommer att försvinna.
B) Talets syfte är att uppmärksamma FN och världssamfundet om klimatförändringarna samt vad dessa har resulterat i. Leonardo DiCaprio betonar att det främst ligger på världens industrier och regeringar att lösa de stora klimatproblemen och att fokus inte ska vara på huruvida enskilda människor bör byta till en miljövänlig bil eller välja en annan sorts glödlampor. Alla är medvetna om fakta, däribland det vetenskapliga samfundet, industrin, regeringen och USA:s militär. Trots detta, menar DiCaprio, betraktar mänskligheten klimatförändringarna som om de inte rör vår egen planet utan någon annans, som om de lik hans egna filmer vore rena påhitt, eller som om de tids nog kommer att försvinna av sig själva ifall vi inte låtsas om dem.

Under samtalets gång talar vi om ordval, idiomatik, meningsbyggnad, rytm. Vi hinner även prata om semikolon - och tankestreck.


Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Bästa sättet att ge respons på texter?

Den klassiska frågan: Hur mycket och vilken respons ska vi ge på våra elevers uppsatser?

Faktum är att det ju går ju att lägga ner hur mycket tid och möda åt respons som helst, och de flesta av oss gör nog också det. På samma gång upplever nog många lärare som jag att det inte alltid förefaller som att eleverna i sin tur ägnar någon större ansträngning åt att studera alla kommentarer som de fått. Emellanåt låter vi dem uppgradera sin text och då finns kravet på reflektion inbakat. Fast dessa texter går det ju inte att sätta betyg på. 

Så för att omformulera frågan en aning: Vilken respons leder till maximalt lärande för eleven? 

Den här gången bestämde jag mig för att ge respons på ett för mig ovanligt sätt. Och elevernas - upprörda - kommentarer var de förväntade: "Du kan väl inte bara ge oss en bokstav!". För det var det jag hade gjort. Gett dem en bokstav. 

På följande lektionen förklarade jag varför jag gjort så. Och visst borde de känna igen sig i detta med att inte ta eget…