Fortsätt till huvudinnehåll

Kloka tankar framförda på kunglig manér


Alex Holm läser Svenska 2. Uppgiften som han och hans klasskamrater fått är att inom ramen för ett tänkt seminarium för ungdomar hålla ett argumenterande tal. I sitt tal ska de knyta an till en eller flera texter som vi läst tillsammans som handlar om synder och dygder, i antiken och idag (arbetet med texterna har jag skrivit om här). Vilka synder bör särskilt varnas för idag, och vilka dygder ska vi slå ett slag för - och varför?

Detta är ingen enkel uppgift, utan den ställer i själva verket höga krav på självständigt tänkande.  

Alex var inte den enda som höll sitt tal idag. Ändå kan man nog säga att hans framförande stack ut litet, varför också jag bad honom om lov att få publicera det här. Jag skulle önska att flera fick höra det: tyngden i den nyanserade argumentationen, den genomtänkta dispositionen och de retoriskt snygga formuleringarna.

Talet är inte "perfekt" (det heter exempelvis inte "individsamhälle" utan "individualistiskt samhälle", och det kanske går aningen fort på slutet), men det är mycket bra. Vänligen kom ihåg att dylika tal inte kommer helt till sin rätt när man lyssnar på dem så här på Youtube, inte enbart på grund av den inte helt perfekta utrustningen (jag använde en enkel Ipad), utan också därför att man upplever det annorlunda när man är på plats och känner av energin i rummet.

So, I give to you: kloka tankar framförda på kunglig manér - Alex Holm! (klicka!)Kommentarer