Fortsätt till huvudinnehåll

Om kanon, Hamlet och alla de andra


Jag hade besök av en lärarstuderande här om dagen som ville intervjua mig. Han ska bli svensklärare och hade fått till uppgift att avlägga ett besök ute i "verkligheten", och i fokus stod såväl läraruppdraget som mer konkret hur jag jobbar med skönlitteratur och andra texter tillsammans med eleverna. Hans egen bakgrund är att han är litteratur- och filmvetare, och kanske just därför verkade det glädja honom särskilt när jag berättade om hur jag jobbar med en del verk som annars av somliga kan betraktas som "tunga", exempelvis Hamlet och Kallocain. Personligen är jag annars inte odelat för tanken på att vi ska låta oss begränsas av en "kanon" - det tillkommer ju också nya verk som annars inte skulle få bli föremål för samtal i våra klassrum (däribland Förr eller senare exploderar jag, som jag själv har kommit att bli mycket förtjust i).


Hamlet är verkligen något helt speciellt i min värld. Till idag har mina åk 3:or läst akt 2, och på lektionen ska vi även läsa ett utdrag ur Kent Hägglunds fina William Shakespeare: En man för alla tider. Jag har redan utarbetat ett gäng frågor till såväl akt 2 som utdraget ur Hägglunds text, och då får vi se var vi sedan hamnar. Det är i samtalen, eleverna emellan samt eleverna och mig emellan, som det händer.

Bland frågorna till akt 2:
"Hitta en mening med såväl metafor som antites där Polonius på ett mer prosaiskt sätt hade kunnat säga: Vi ska ta reda på sanningen, om än genom att använda lite ”alternativa” tillvägagångssätt."

Bland frågorna till Hägglunds text:
 "S. 124-125  Konceptet ”based on a true story” är ingalunda nytt. Förklara hur det enligt KH var redan på Shakespeares tid."
 Att sedan Danmark generellt beskrivs i förödande ordalag i pjäsen får jag bjuda på. Hamlet hade ju sina anledningar till att tycka som han gör. I övrigt gör ju inte heller den danska regeringen några anspråk på att vara nummer ett i världen; det räcker med att vara nummer två:PS. Tips till den som tittat på denna video är sedan att även titta på Tysklands (sök på "America first, Germany second). Tack till Åsa Söderström för tipset!

Kommentarer

Skicka en kommentar