Fortsätt till huvudinnehåll

Pedagogiskt värre


Jag försöker förklara för en orolig elev hur det kan vara med de olika förmågorna inom den samlade kunskapsprofilen. Jag ritar på whiteboarden hur det kan se ut, och liknar då dessa förmågor vid blommor som var och en behöver värme, vatten, sol - och ifall det metaforiska ogräset vill ta över behöver man rensa kring växterna: "Ogräset handlar oftast om attityder och om hur vi använder vår tid och vår kraft." 

Det handlar alltså inte om att göra "lite extra uppgifter hemma på sportlovet", utan det handlar om det ihärdiga arbetet lektion efter lektion. Den uppsatsen ni skrev i höstas, och som kanske inte blev så bra, behöver inte lämna något avtryck i betyget som kommer i juni; det kommer nya tillfällen. Det viktiga är att du växer, säger jag till eleven. Detta gäller givetvis samtliga förmågor. Man kan vara en stjärna på muntliga framställningar, men man behöver också utveckla sitt skrivande. I profilen nedan kan det exempelvis vara skrivandet som det verkligen behöver arbetas med. 

Viktigt att poängtera - vilket jag också gör för eleven - är att hen inte själv ska göra allt jobbet. Jag finns ju också här, vattnar och tillför näring. Eleven själv måste dock också göra rätt mycket.

Slutligen, åtminstone i mina ämnen - svenska och engelska - går de olika förmågorna oftast i varandra. Analys, exempelvis, är inget man tränar på isolerat, utan det hänger naturligt ihop med läsförståelse samt förmågan att formulera sig muntligt eller skriftligt. Att det blev just fyra blommor nedan får man inte lägga för mycket i; det hade likaväl kunnat vara ytterligare några stycken. Det viktiga var principen. Kommentarer