Fortsätt till huvudinnehåll

Språkbad i VästDet är en ynnest att få delta i Språklärarnas riksförbunds språkdagar. I år är det lokalföreningen i Västra Sverige – med Petra Lindberg Hultén och Mia Smith i täten - som på ett fantastiskt sätt skapat ramarna och orkestrerat innehållet: ”Språkbad i Väst”. Det är inte litet som krävs för att få något dylikt på benen, och att idén är god räcker inte för att få jobbet gjort. Det fordras även övertygelse, entusiasm och ett gott samarbete mellan dem som tar ett särskilt ansvar för detta för att ro i land med allting!

I skrivande stund skriver vi lördag strax efter lunch. Det kryllar av aktivitet, och utbudet av intressant och relevanta föreläsningar för oss närmare trehundra deltagare är stort. Själv har jag bland annat hunnit påminnas om hur noggranna, reflekterande och professionella provkonstruktörerna av NP i engelska är, hur man resonerar i Norge då man vill försöka motivera ungdomar att läsa mer språk än norska och engelska – och att näringslivet där rekommenderar polska som ett andra ”fremmedspråk” (givet de många polska gästarbetarna i Norge). Jag har även lyssnat till ett inspirerande inlägg av Georgina Wilhelmsson om e-Twinning, och om någon timme ska jag lyssna till Cecilia Thorsen som kommer att tala om ”motivational teaching practice in EFL classrooms”.

Drygt ett dygn i ett sådant språkbad gör gott på flera sätt. Inte minst är det värdefullt att få nya perspektiv på det man håller på med i sin vardag. Redan i öppningsanförandet av Gudrun Ericsson påmindes vi som lyssnade om varför vi aldrig blir färdiga med frågan om validitet (”rätt”) och reliabilitet (”rättvisa”) då det gäller våra kunskapsredovisningar. Som lärare har man anledning att förhålla sig prövande och ödmjuk inför de prov och bedömningar man gör av elevernas prestationer. Mäter jag rätt sak, och ger jag eleverna förutsättningar att visa vad de verkligen kan? Är jag rättvis, och ligger jag någorlunda rätt i förhållande till kunskapskraven och övriga lärarkårens bedömningar?


Utöver allt det som har att göra med läraryrket – kursinnehåll, didaktik och bedömning – finns det ytterligare vinster med att vara i väg så här. Man knyter kontakter, och man erbjuds möjligheten till ett miljöombyte – och vad gäller det senare kan detta även innebära att man får lyssna till sådan musik och artister som man kanske inte annars brukar låna sitt öra åt, här Liberi Trio:

Kommentarer