Fortsätt till huvudinnehåll

Från Henrik-helvetet till Henrik-himlen


Ett gäng glada och kreativa elever i en åk 3 gjorde en plansch för några veckor sedan. Tanken var att de skulle kryssa av dag för dag allt eftersom studenten närmar sig. Planschen sitter uppe i elevernas uppehållsrum så att alla kan följa denna lite annorlunda kalender. 

Som synes finns det ett flertal landskapsmärken längs med vägen. I synnerhet ett par av dem fångade på goda grunder min uppmärksamhet lite extra,. Jag fick förklarat för mig att de heter Henrik-helvetet respektive Henrik-himlen

Exakt hur det första landskapsmärket (det med bergen) ska tolkas har jag inte riktigt klart för mig (men det handlar förmodligen om att det finns hinder som ska övervinnas). Andra hållpunkten fick däremot en väldigt konkret betydelse nyligen i samband med att resultaten på NP rasslade in. En och annan hade inte riktigt klarat att nå upp till minst E på sitt PM. Då kom paniken krypande: hur blir det nu med allting? Namnet på platsen föreföll med ett helt logiskt. Roligt - fast ändå inte!

Just PM prövar ju vetenskapligt skrivande på ett sätt som inte gärna kan kompenseras genom andra salsskrivningar. Vi har salsskrivningar även i exempelvis litteraturanalys, fast då är fokus på innehållet, den litteraturvetenskapliga analysen. Skulle typiska ”PM-aspekter” vägas in i en sådan uppgift skulle ju även den språkliga bärigheten samt dispositionen utgöra föremål för granskning. Det vore möjligt att göra så, fast där kan man göra olika avvägningar.

Det finns en risk att en och annan av eleverna har gett upp nu. Har man inte heller tidigare under kursens gång klarat av ett PM kan man till och med börja att förlika sig med tanken på att det nog får bli ett år till på Komvux där den skriftliga förmågan får stärkas ytterligare. Fast kul är det ju inte att tänka så. 

Själv kommer jag att även fortsättningsvis göra vad jag kan för att förklara och försöka tydliggöra vad som fordras i ett PM som når upp till målen. För dem som behöver det och vill det arrangerar vi ett sista skrivningstillfälle om drygt en vecka.

Typiske inslag som dessa elever behöver bli varse lite extra inför denna extraskrivning är:
  • att se över stilnivån i sin text (och exempelvis undvika talspråk och värdeomdömen)
  • säkerställa att meningsbyggnaden inte ställer till problem för läsaren
  • hantera källmaterialet på ett vetenskapligt sätt, inte minst att låta bli att skriva av (mer än möjligen något kort citat) – inte ens smygcitat.

Om drygt två veckor sätter vi betyg. Har man inte riktigt ansträngt sig under kursens gång får det kanske bli ett F då. Detta kan då bli en läxa för livet. 

Fast det är klart att jag hoppas på någonting annat. De flesta har planerat att åka på skolkresa (också kallad "studentresa"), och samtliga kommer att sitta med på flaket när det beger sig. Innan dess hoppas jag dock för samtliga att de även kommer att få uppleva Henrik-himlen. Jag gillar dem faktiskt. Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Bästa sättet att ge respons på texter?

Den klassiska frågan: Hur mycket och vilken respons ska vi ge på våra elevers uppsatser?

Faktum är att det ju går ju att lägga ner hur mycket tid och möda åt respons som helst, och de flesta av oss gör nog också det. På samma gång upplever nog många lärare som jag att det inte alltid förefaller som att eleverna i sin tur ägnar någon större ansträngning åt att studera alla kommentarer som de fått. Emellanåt låter vi dem uppgradera sin text och då finns kravet på reflektion inbakat. Fast dessa texter går det ju inte att sätta betyg på. 

Så för att omformulera frågan en aning: Vilken respons leder till maximalt lärande för eleven? 

Den här gången bestämde jag mig för att ge respons på ett för mig ovanligt sätt. Och elevernas - upprörda - kommentarer var de förväntade: "Du kan väl inte bara ge oss en bokstav!". För det var det jag hade gjort. Gett dem en bokstav. 

På följande lektionen förklarade jag varför jag gjort så. Och visst borde de känna igen sig i detta med att inte ta eget…