Fortsätt till huvudinnehåll

Att modellera textläsning


I en årskurs 1 på gymnasiet jobbar vi just nu med en intressant artikel som heter "Unga uppfinner egen språkvärld med mobilerna", skriven av Niklas Orrenius (DN, 2014-08-23). Under första lektionen med just denna text förra veckan hann vi att läsa de första par sidorna tillsammans. Läxan till idag var att läsa klart artikeln hemma.

Nu fick de instruktion av mig att under den nästa halvtimmen stryka under alla nyckelord i texten. Efter att jag förklarat vad jag menar med "nyckelord" ("med hjälp av dem ska ni kunna rekonstruera och sammanfatta de viktiga delarna av Orrenius lilla reportage") - och vad poängen över huvud taget är med dylika övningar - fick de plocka fram sina nyvässade blyertser.

Under tiden som eleverna arbetade plockade även jag fram min egen blyerts samt en rödpenna. Under tiden som vi jobbade kom det ett par tre frågor från eleverna som jag svarade på ("vad betyder förfasa?", "vad betyder "fragmentariskt?"), och jag gick även runt lite och kollade med dem så att alla var i gång. När jag sedan själv var klar med mina egna understrykningar tog jag kort på varje blad och gjorde med hjälp av dem snabbt en enkel Powerpoint. Min plan var att sedan visa den för eleverna.

När eleverna var klara fick de först jämföra sina understrykningar med varandra, och jag gick även runt ännu en gång och stämde av med var och en samt tittade översiktligt på vilka understrykningar de gjort. Avsikten var inte att avgöra om de gjort "rätt" i detalj, utan snarare att kontrollera att de ansträngde sig att förstå och tränga in i textens olika skikt.

När jag hade kollat med dem alla drog jag ner duken där framme. Nu var det dags för modellering. Jag visade dem då med hjälp av projektern min rätt så anspråkslösa PowerPoint-presentation. Poängen var att de skulle få se vilka ord jag strukit under, och att jag med hjälp av dem skulle kunna göra det som jag ville att de själva skulle kunna göra. Efter jag gått igenom min PP med dem fick de svara på ett antal frågor till texten.

På nästa svensklektion blir det dags för dem att börja skriva sin sammanfattning. Enligt min erfarenhet är detta en komplex uppgift som tränar och fordrar en hel uppsättning förmågor: läsa och förstå en text, skriva en sammanhängande och välstrukturerad egen text, behärska källhänvisnings- och referatmarkörstekniker, samt att förhålla sig objektiv.

Bilderna nedan ingick i min PP (ytterligare två bilder finns fast dem har jag inte inkluderat här, givet att DN har betalvägg på artikeln). Klicka för förstoring:Kommentarer