Fortsätt till huvudinnehåll

Symposium om evidensbaserad undervisning


Jag fick frågan av Åsa Melander, projektledare för The Nordic Lighthouse Project - i regi av Nordiska ministerrådet och i synnerhet det danska utbildningsministeriet - om jag skulle kunna hoppa in som talare vid ett symposium. Tanken var att det skulle ha kommit en dansk forskare och talat över ämnet i fråga, men sedan kunde inte den personen komma. Dansk som dansk, tänkte Åsa.

Eller också var det inte riktigt så hon tänkte.

Men nu fick jag i varje fall möjligheten att hålla ett anförande inför en grupp forskare och företrädare från skol- och utbildningsministerier och lärarutbildare, samt fackliga företrädare, från de nordiska länderna (Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Färöarna). Symposiet ägde rum på anrika Chalmerska huset i Göteborg.

Jag kände mig givetvis förtjust över möjligheten att få vara med i detta celebra sällskap. Det är spännande och utmanande att vara gymnasielärare, och det är även roligt att få delta i lite andra arrangemang vid sidan om emellanåt. Min rektor, Ylva Dahl, var mycket uppmuntrande inför detta och tyckte att jag skulle bära vår skolas tjusiga namnbricka. Så fick det bli.

Med tanke på att knappast alla skulle förstå vare sig svenska eller danska fick jag ta det på engelska. Får man ha det så här roligt på betald arbetstid?


Länk för dig med annan webbläsare.

Hållpunkterna i min framställning:
Tid - fram till:
 5.05   Inledning + vad innebär det att som dansk undervisa i svenska skolan?
 5.35   104 timmars avtalsenlig fortbildning är ändå rätt mycket - på papperet åtminstone
11.20  Cool - or not so cool: exempel på trender och flugor som kommit och gått
11.50   När forskningsresultaten kan vara motstridande
17.05   Avgörande vilka metaforer och ideologier som utbildningen bygger på
19.05   Citat av Kierkegaard - om nödvändiga attityden hos alla som vill skolutveckling
26.40   Mycket viktigt: Lokal skolkultur är allt. Viktigt med utmaningar och att skolledare                kliver fram, blir delaktiga, visar ledarskap (och får bra betalt!)

Vid slutet av dagen kommenterade en av delegaterna från det danska utbildningsministeriet Kierkegaard-citatet. Han undrade var jag hittat det, och han tyckte nog att det skulle kunna tjäna som rubrik för hela projektet (fastän mångordigt). Det han inte kunde veta är att detta citat är omåttligt populärt på skolor o.a. runt omkring i Sverige, och att det möjligen är ännu mer känt här än i Kierkegaards eget hemland.
           

Kommentarer

Skicka en kommentar