Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december, 2017

Bästa sättet att ge respons på texter?

Den klassiska frågan: Hur mycket och vilken respons ska vi ge på våra elevers uppsatser?

Faktum är att det ju går ju att lägga ner hur mycket tid och möda åt respons som helst, och de flesta av oss gör nog också det. På samma gång upplever nog många lärare som jag att det inte alltid förefaller som att eleverna i sin tur ägnar någon större ansträngning åt att studera alla kommentarer som de fått. Emellanåt låter vi dem uppgradera sin text och då finns kravet på reflektion inbakat. Fast dessa texter går det ju inte att sätta betyg på. 

Så för att omformulera frågan en aning: Vilken respons leder till maximalt lärande för eleven? 

Den här gången bestämde jag mig för att ge respons på ett för mig ovanligt sätt. Och elevernas - upprörda - kommentarer var de förväntade: "Du kan väl inte bara ge oss en bokstav!". För det var det jag hade gjort. Gett dem en bokstav. 

På följande lektionen förklarade jag varför jag gjort så. Och visst borde de känna igen sig i detta med att inte ta eget…

Podcast om sociolingvistik

I en åk 1 har vi nu ägnat ett flertal lektioner åt att prata om sociolingvistik. Vi har använt en lärobok, Svenska impulser 1, och vi har även tittat på ett par avsnitt av Värsta språket med Fredrik Lindström. Den senare serien har femton år på nacken vilket syns. Utöver det uppenbara, att herr Lindström har åldrats, märks det även att vår allmänna attityd till exempelvis språkliga varianter på radio och tv har förändrats. Då, 2002, var det otänkbart att en programledare bröt på svenska eller pratade med uttalad dialekt, och det tog ståupparen Fredrik Lindström givetvis fasta på. Nu är läget ett annat.

Nu har eleverna hur som helst fått sin uppgift, och de har delats in i grupper om tre personer. Tillsammans med själva uppgiften fick de ett litet häfte med "sentenserna" från boken Fult språk vilken skrevs av Lars-Gunnar Andersson (Carlsson Bokförlag, 1985). Denna gång fick eleverna själva välja vilka de ville jobba ihop med, och jag hjälpte till så att alla nu ingår i en gru…