Fortsätt till huvudinnehåll

Podcast om sociolingvistik


I en åk 1 har vi nu ägnat ett flertal lektioner åt att prata om sociolingvistik. Vi har använt en lärobok, Svenska impulser 1, och vi har även tittat på ett par avsnitt av Värsta språket med Fredrik Lindström. Den senare serien har femton år på nacken vilket syns. Utöver det uppenbara, att herr Lindström har åldrats, märks det även att vår allmänna attityd till exempelvis språkliga varianter på radio och tv har förändrats. Då, 2002, var det otänkbart att en programledare bröt på svenska eller pratade med uttalad dialekt, och det tog ståupparen Fredrik Lindström givetvis fasta på. Nu är läget ett annat.

Nu har eleverna hur som helst fått sin uppgift, och de har delats in i grupper om tre personer. Tillsammans med själva uppgiften fick de ett litet häfte med "sentenserna" från boken Fult språk vilken skrevs av Lars-Gunnar Andersson (Carlsson Bokförlag, 1985). Denna gång fick eleverna själva välja vilka de ville jobba ihop med, och jag hjälpte till så att alla nu ingår i en grupp.

Podcasten ska vara klar senast 19 december.Kommentarer

Skicka en kommentar