Fortsätt till huvudinnehåll

Flugornas Flies


Rubriken är givetvis lite (väl) löjlig. Den är dock menad att uttrycka en poäng, nämligen att jag numera jobbar med Goldings klassiker i både svenskan och engelskan. Jag läser den alltså i klassuppsättning på svenska i en åk 1 respektive på engelska i en åk 2.

En uppenbar vinst med att parallelläsa så här är givetvis att jag själv blir väldigt inläst på boken. Att leda samtal utifrån en roman är en mycket kvalificerad uppgift, och den som leder samtalen måste kunna ställa de rätta - och som Anne-Marie Körling brukar kalla det: de feta - frågorna: de som rör själva fabeln och de som går djupare i analys av tema och den språkliga dräkten. Kraven på ett gott samtalsledarskap ökar dessutom i takt med bokens svårighetsgrad. Flugornas herre uppfattas av de flesta som en mycket svår bok, vilket inte minst har att göra med de många, utdragna miljöbeskrivningarna.

Själv alternerar jag tillvägagångssätten vad gäller samtalsformerna. I min Engelska 6 har jag flera gånger plockat ut eleverna i grupper om 4-5 personer och samtalat med dem utifrån ett flertal frågor som de först fått tid att förbereda svaren till. Dessa samtal tar gärna 10-15 minuter per grupp. Avsikten med dessa samtal är att ge varje elev möjlighet att verkligen komma till tals i en mindre grupp, och för min del att säkerställa så mycket det bara går att ingen elev "kommer undan" utan att ha läst eller förstått vad som händer. Det finns mängder av sammanfattningar av varje kapitel att ta del av på nätet, men av flera tungt vägande skäl kan ingen svensklärare känna sig nöjd med att eleverna läser endast dessa sammanfattningar (jag skrev en debattartikel om detta HÄR).

Vad gäller fabeln (det vill säga handlingen) i boken är den givetvis endast till synes lite utdragen. Anstränger man sig och verkligen tränger in i texten inser man att den främsta dynamiken - åtminstone till ungefär hälften in i boken (sedan går det knappast att klaga på brist på action) - till stora delar är av socio-psykologisk art. Det är också detta som läsare brukar ta fasta på: Gestaltningen av såväl klassiska existentiella frågor som allmänmänskliga erfarenheter. Gruppdynamiken, ångesten, maktbalansen, söndringen av både gemenskapen och civilisationen as we know it, etc.

Till i morgon ska eleverna läsa kapitel åtta (av sammanlagt tolv kapitel). Konfliktnivån mellan de två ledargestaltarna Ralph och Jack stegras alltmer. Jag som läst boken minst tio gånger förr tycker ändå det ska spännande att läsa vidare. Sedan får vi se om vi även kommer att titta på filmen (minns dock hur jag som helt ny lärare visade den klassiska svart-vita versionen från 1963 för en mindre studiemotiverad åk 1 på Handelsprogrammet. Det blev ingen odelad succé om man säger så. Själv tyckte jag den var briljant, samt - till viss skillnad från den amerikanska versionen från 1990 - mycket trogen mot boken).


Kommentarer