Fortsätt till huvudinnehåll

Ikoner inom musikindustrin: ett mini-projekt i sju steg


I detta nu när jag skriver detta tar mina elever i en En 6-kurs sista steget i vad som kommit att bli ett mini-projekt med fokus på musikindustrin. De skriver en uppsats på temat New icons within the music industry. Arbetet har tagit form allt eftersom vi hållit på, och man skulle kunna säga att det så här i backspegeln går att urskilja sju steg i detta arbete:


Steg 1
Vi började med att titta på filmklipp från Youtube med Abba ("Waterloo", ESC-versionen från när det begav sig), Ace of Base ("The Sign") och Europe ("The Final Countdown").  Anledningen till att jag valde ut just dessa var att de figurerar på första parkett i texten Why Is Sweden So Good at Pop Music?" vilken vi skulle jobba med några lektioner. Efter att ha roat oss med att lyssna till dessa klassiska hits tog vi oss därför an den gemensamma läsningen. Jag läste högt, och vi pausade några gånger under läsningens gång för att verkligen förstå vad som står i texten. För att stödja läsförståelsen hade jag strukit under ett 30-tal ord i texten samt bifogat en ordlista. Inför nästa lektion fick eleverna ett 20-tal av orden i läxa.

(Obs. Notera att det förekommer att par pinsamma småfel som jag ändå inte korrigerat. Det gäller placeringen av apostrofen i Swedes´. Embarrassing, but this is life, och vi tog det som ett lärandetillfälle).

Steg 2
Eleverna fick sitta i smågrupper och jobba med frågorna till texten. Därefter pratade vi i helklass om dessa. Det var viktigt att eleverna tog anteckningar, inte minst därför att jag redan bestämt mig för steg 3, och då vore detta till stor hjälp.

Steg 3
Eleverna fick i uppgift att skriva en egen sammanfattning av texten på cirka 200 ord (somliga skrev mer, och det var också ok; de fick ändå göra ett kvalificerat urval och formulera sig koncentrerat).

Steg 4
Eleverna fick konkret respons på sin text med krav på att uppgradera samt lämna in texten igen. Jag lade dock inte tid på att läsa igenom deras uppgraderade texter. En och annan fick tyvärr inte gjort sammanfattningen, men som man bäddar får man ligga.

Steg 5
Av texterna jag fick in förstod jag att inte alla visste vilka The Beatles var (någon förklarade att de var en svensk jazzorkester från 60-talet, men det var flera som inte var bekant med the lads from Liverpool). Ur ren folkbildningssynpunkt - och därför att jag råkar gilla The Beatles - blev det därför att vi nästföljande lektion ägnade tid åt att titta på ett filmklipp där Beatles framför Hey Jude:


För att få lite mer kött på benen tittade vi även på en kort dokumentär om The Beatles, vilket följdes av att läsa en text tillsammans: "We´ll Never See a Band as Big as The Beatles Again - Here´s Why". Samma recept som senast (typ, alltid): Jag läser högt, och vi samtalar om texten.

Steg 6
Just nu. Uppgiften är denna:Steg 7
Jag bedömer och sätter betyg på deras uppsats. För elevernas egen del blir det att gå på APL nästa vecka. De går på BA och ska ut och snickra, måla och mura. Snart tar de studenten.
Kommentarer

Mest lästa inlägg

De/Dem/Det/Dom?

Den absolut hetaste frågan just nu bland språkvetare i svenska sägs vara frågan om huruvida ”de”/”dem” bör slopas till fördel för ”dom”. Vi säger ”dom” – varför då insistera på en distinktion i skriftspråket som bara vållar en massa problem för väldigt många människor? Varfor inte "Dom tycker att …”, ”Han gav dom ...”? - och varför inte också "dom små barnen", även om detta i grammatiskt avseende är en lite annan fråga? (En variant är då somliga istället förespråkar ett generellt införande av "de"). I min egenskap som gymnasielärare lutar jag på pragmatiska grunder allt mer åt att någonting dramatiskt borde göras. Fast jag är inte säker på vad

Eller jo, det kanske jag är ändå.

Det finns språkvetare som sökt undanröja alla motargument till införandet av en generell ”superform” (”dom” eller ”de”). En av dessa är Lisa Holm, professor i svenska språket vid Lunds universitet, som i debattartikeln ”Skriftspråket redo för att införa ”dom” betonar att vi inte egentlig…

#metoo på gymnasiet

I dag på morgonen diskuterade vi #metoo på engelskan. Eleverna går i åk 3 på gymnasiet och alla var utan undantag i någon mån inlästa på ämnet. Ingen har missat vad Martin Timell står anklagad för, och även några övriga namn som figurerat flitigt i media den senaste tiden nämndes under samtalens gång: Virtanen, Weinstein,Spacey, etc. Vi pratade även om den senaste skandalen inom teaterbranschen här i Sverige då för närvarande närmare 600 kvinnor gått ut offentligt och berättat om förfärliga sexuella övergrepp.
Upplägget var att eleverna fick sitta i mindre grupper och prata ut ifrån några punkter som jag angett innan på whiteboarden: Vad är ”#metoo? Några aktuella fall? Vad triggar dessa övergrepp? Inom vilka branscher/vilka rum händer detta? Kan något göras åt det? Jag satt sedan ner ca 10 minuter med varje grupp och samtalade med dem.
Dessa elever är trots sin ungdom inga duvungar. De vet hur det kan vara. Det var inte min avsikt att de skulle bli för personliga, så fokus var inte på…

Bästa sättet att ge respons på texter?

Den klassiska frågan: Hur mycket och vilken respons ska vi ge på våra elevers uppsatser?

Faktum är att det ju går ju att lägga ner hur mycket tid och möda åt respons som helst, och de flesta av oss gör nog också det. På samma gång upplever nog många lärare som jag att det inte alltid förefaller som att eleverna i sin tur ägnar någon större ansträngning åt att studera alla kommentarer som de fått. Emellanåt låter vi dem uppgradera sin text och då finns kravet på reflektion inbakat. Fast dessa texter går det ju inte att sätta betyg på. 

Så för att omformulera frågan en aning: Vilken respons leder till maximalt lärande för eleven? 

Den här gången bestämde jag mig för att ge respons på ett för mig ovanligt sätt. Och elevernas - upprörda - kommentarer var de förväntade: "Du kan väl inte bara ge oss en bokstav!". För det var det jag hade gjort. Gett dem en bokstav. 

På följande lektionen förklarade jag varför jag gjort så. Och visst borde de känna igen sig i detta med att inte ta eget…