Fortsätt till huvudinnehåll

Growth mindset vs fixed mindset

Det började med att jag deltog i ett webinarium på temat "Hjärnforskningen i undervisningen". En av forskarna hänvisade då bland annat till Carol Dweck och hennes hypotes angående growth mindset och fixed mindset. Redan dagen därpå visade jag en TED-talk med Dweck i en av mina klasser och eleverna fick svara på frågor till hennes lilla tal. Vi tog god tid på oss eftersom jag verkligen ville att de skulle förstå. 


Nyfiken som jag är letade jag sedan vidare och hittade då en artikel av henne där hon bemöter tre av de typiska missförstånd hon stött på. Den artikeln insåg jag var på en språkligt rätt så avancerad nivå och efter att ha klistrat in texten i ett Google-dokument markerade jag en mängd ord med blått som jag ville att eleverna skulle översätta. 

Det gäller att ta det i små steg. Jag demonstrerade därför för dem hur jag ville de skulle gå till väga. För många är det åter igen långt ifrån enkelt att välja lämpligt ord när de översätter: 1) exempelvis "embrace" kan betyda omfamning men i den här texten är det verbet som avses; 2) några fraser är typiske uttryck som inte går att översätta direkt, exempelvis "amount to lip service" som inte handlar om "läppservice" vilket var en översättning många annars valde initialt och utan att heller förstå vad som avsågs (låter ju mer som fillers, och vad har fillers att göra i den här texten?).


Som sagt, det var tydligen en avancerad text för många. Efter att eleverna fått brottas med den hade jag idag tisdag en genomgång i två av klasserna där jag gick igenom huvuddelarna i texten tillsammans med dem. En sådan genomgång tog ca 25 minuter och där pratade jag hela tiden. Visst kan man bli lite osäker där man sitter på Meet om de verkligen hänger med, men jag tror faktiskt att de (flesta) gjorde det. Det gjordes helt klart för dem att jag förväntar mig att de nu kan svara på frågorna och lämna in på vår lärplattform. De får givetvis respons på det de skrivit. 


Vad gäller elevernas egna reflektioner utifrån Carol Dwecks tal löd en av frågorna: Do you reckon Carol Dweck's message is relevant? Här svarade eleverna olika mycket, men av svaren jag fått in förstår jag att hennes budskap slagit an en ton hos många. Hopp väcks och en inriktning stakas ut. 

En flicka skrev lite längre och förklarade hur hon känner sig förrådd av sin samtid där hon inte uppfattat att det här med att anstränga sig betonats nog. När jag läser detta kan jag så klart förvånas, givet att jag tycker jag pratar om detta hela tiden, men nu när det är en välrenommerad hjärnforskare som säger det får det tydligen en större tyngd. Men så är det att vara lärare. Det viktiga är att budskapet når fram och väcker nytt hopp samt leder till goda studievanor hos eleverna.

Nästa steg nu blir att titta på en långfilm (det kändes som att det var dags för lite chill): The Great Debaters. Vi har tillgång till Mediapoolen/Digital pedagogik och eleverna får sitta på sin egen kammare och titta. Nästa vecka får det sedan bli det någon uppgift där vi knyter ihop säcken med såväl growth mindset som de segerrika, unga svarta debattörerna i 30-talets segregerade USA - samt inte minst vad de själva tänker utifrån allt detta. 


Kommentarer