Fortsätt till huvudinnehåll

Världens bästa skitskola

För ett tag sedan gick UR:s reportageserie "Världens bästa skitskola". Det var en serie i fyra avsnitt, och den berörde mig djupt. Eller för att vara mer exakt: den gjorde mig indignerad!

För den som eventuellt missade detta, vill jag tipsa om i synnerhet två av avsnitten här. Jag återkallar även några av de minnesbilder som inpräntades hos mig då jag tittade.

Avsnitt 3: Experimentverkstaden
  • Elever på KTH upplever att de är dåligt förberedda från gymnasiet inför studierna. En universitetslektor uttalar att "det är kris". I femton års tid har de haft diagnostiska prov för sina nya studenter och kan avläsa av resultaten, att det har skett en kraftig försämring. Hälften av studenterna klarar inte högstadiets matematik.
  • På Handelshögskolan uttrycker de internationella studenterna sin förvåning över sina svenska studiekamraters bristande förkunskaper och negativa attityd till matematik.
  • Hjärnforskare Martin Ingvar sågar idén om alla elevers inneboende förmåga att ta ett stort eget ansvar. Denna pedagogiska idé saknar helt grund i verkligheten, menar han, och lyfter istället fram lärarens helt avgörande betydelse för huruvida eleverna lär sig något i skolan eller ej. 
  • Programledare Natanael Derwinger är på plats i Shanghai och låter en klass åk 4-elever prova på en uppgift som många, äldre svenska elever har svårt med. De kinesiska barnens uppsluppna skratt säger allt...!
Avsnitt 4: Dropouts
  • Varje år hoppar 13 000 elever av gymnasiet, och var fjärde elev har inget slutbetyg. Det är svårt för avhoppare att få jobb; det är i själva verket 90 % större chans att få jobb, även med halvdåliga betyg, jämfört med om man hoppat av.
  • En nationalekonom har räknat ut, att det stora antalet "dropouts" kostar Sverige dyrt i form av förlorade arbetsinkomster samt försörjningsstöd och övriga stödinsatser. Närmare bestämt 150 miljarder per årskull. Minst.
Ytterligare en minnesbild är från ett av avsnitten då en elev berättar att han under flera års tid suttit och spelat World of Warcraft i genomsnitt fyra timmar om dagen - under lektionstid.

Det finns all anledning att återkomma till detta.

Kommentarer