Fortsätt till huvudinnehåll

Synapser och studieteknik                         Gröne äpplet betyder "före": mental förberedelse inför ett nytt arbetsmoment. 
                                  Röda äpplet betyder "medan": under tiden som själva lektionen/studierna håller på.
                                  Äppelskrutten betyder "efter": repetition och förhör. Helt avgörande!

På en föreläsning idag av Björn Liljeqvist  påmindes alla vi som lyssnade om betydelsen av att ha rätt studieteknik. I grunden handlar detta om att ha en grundläggande förståelse för hur hjärnan fungerar.

Den mänskliga hjärnan har väldigt många fler så kallade synapser än en dator har minne. Men det är inget självklart att dessa synapser tas till vara på ett optimalt sätt. Att till exempel bara utsätta sig för en stor mängd information hjälper föga för den egna kunskapsutvecklingen. Ej heller handlar det bara om att plugga mera. Istället handlar det om att plugga smartare.

Här hittar du en bra sammanfattning av Björn Liljeqvists tankar angående detta. Mycket läsvärd!

Kommentarer