Fortsätt till huvudinnehåll

Inte kul 2 - the botten is nådd!


Citat ur dagens DN
År 1982 fanns det 7,5 förstahandssökande per plats på dåvarande lågstadielärarutbildningen.
DN kan i dag visa att söktrycket nu är så lågt att i princip vem som helst kan komma in. Det räcker med att skriva ett högskoleprov utan att ens läsa frågorna. Höstterminen 2012 antogs 123 personer till landets lärarutbildningar med resultatet 0,1 på högskoleprovet. De antogs enbart tack vare resultatet. Så lågt betyg skulle man inte ens uppnå genom att svara slumpvis på frågorna.
Som jämförelse skulle en elev som väljer svarsalternativ ”C” på samtliga frågor få betyget 0,4 på det senaste provet. 2,0 är maxpoäng.
En kollega till mig som blev färdigutbildad lärare för bara några få år sedan bekräftade denna bild: studiekamrater som inte läste böcker, som protesterade då studietakten kom upp i vad min kollega betraktade som vanlig takt och som inte själva kunde uttrycka sig tydligt i skrift, fastän de själva skulle bli svensklärare.

Det kan väl ändå inte vara bra för våra barn och ungdomar, att det blivit så här? Hur ska man kunna inspirera andra att läsa böcker och dagstidningar om man inte själv läser dem, och hur ska man kunna lära ut konsten att formulera sig i skrift ifall man själv brottas med det mest grundläggande?
Bilden av genomsnittslärarstudenten som samhällsintresserad och allmänbildad verkar inte vara sann. När Uppsala universitet genomförde enkätstudier på ett 20-tal utbildningar visade det sig att andelen studenter som regelbundet läser dagstidningar är bland de lägsta på just lärarutbildningen.
– Resursstarka studenter väljer andra utbildningar. De som kommer in på lärarutbildningen har inte samma bakgrund som tidigare. Det ingår inte att läsa en dagstidning regelbundet och det är ju ett problem. Man saknar en uppdatering om vad som händer i samhället och det påverkar även kunskaper om språket, säger Mikael Börjesson, docent i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. (Källa: samma som ovan).
Knäckfrågan är den välkända: hur få upp läraryrkets status så att det åter igen blir attraktivt även för de ungdomar som har ett brinnande intresse för yrket samt mycket goda förutsättningar rent akademiskt? Som det är nu är det inte kul. The botten is nådd!

Kommentarer