Fortsätt till huvudinnehåll

Storslaget, fyndigt och roligt på jultemat

Julen som religiös och kulturell högtid har olika sidor, vilka går att skildra på såväl storslaget och fyndigt som roligt vis.

Jag är inte säker på att jag alltid förstår att uppskatta Tommy Sjöbergs olika roller, uttryck och uttalanden gällande det ena och det andra. Men hans röst är magnifik. "O, helga natt" på storslaget vis:


På mobiltelefonen, klicka här.

Fyndigt om julens berättelse i Danmark:

På mobiltelefonen, klicka här.

Jag riktar mitt tack till Pritty för följande roliga tips:


På mobiltelefonen, klicka här.

Kommentarer