Fortsätt till huvudinnehåll

Bill Gates: "It makes sense"

Så här svarar Bill Gates i  en längre intervju i tidningen Rolling Stone på frågan om han tror på Gud: 
I agree with people like Richard Dawkins that mankind felt the need for creation myths. Before we really began to understand disease and the weather and things like that, we sought false explanations for them. Now science has filled in some of the realm – not all – that religion used to fill. But the mystery and the beauty of the world is overwhelmingly amazing, and there's no scientific explanation of how it came about. To say that it was generated by random numbers, that does seem, you know, sort of an uncharitable view [laughs]. I think it makes sense to believe in God, but exactly what decision in your life you make differently because of it, I don't know.
Det är helt klart så att vi håller på att tina upp även här i Sverige då frågor om gudstro kommer på tapeten. Länge nog har Tro och Vetande ansetts vara varandras logiska motpoler, och istället börjar vi inse vad många andra vetat om länge, att det ena inte per automatik utesluter det andra. Och varför skulle det också det?

Antagligen har bägge sidor tidigare gjort sig skyldiga till kolossalt felaktiga slutsatser då man fått för sig att människan måste välja: hjärtats tro eller hjärnans vetande? Inget kul att tvingas välja på det viset, vi är ju ändå människor med allt vad det innebär, bundna i tid och rum men ändock gränsöverskridande i hoppet och fantasin; en hög organiskt material men på samma gång moraliska, intelligenta varelser som ställer frågor om "hur?" och "varför?".

Människans unika egenart yttrar sig i förmågan att medelst språket ta del i abstrakta resonemang men också att kunna njuta av vännens ordlösa, allusionsrika ironiska leende då inte skämtet lät lika bra i verkligheten som inne i huvudet. Uppfinningsrik imperiebyggare på både gott och ont; stor men också väldigt liten. Symfoniker och solitär sökare. Förnuftig och intuitiv. Hur kommer allt detta sig?

Vetenskapens landvinningar ger oss många svar men långt ifrån alla (evolutionen, jo, men ...). På samma sätt är inte heller trons öga allseende (Gud, jo, men ...). Bra då med syntes. Ut med teofobin och ut med skräcken för "hotfulla" vetenskapliga upptäckter.

Ungefär så som också Bill Gates lite trevande formulerar det.

Kommentarer