Fortsätt till huvudinnehåll

Uppföljning till "Kaosklass"

Sveriges radio kommer nu att följa upp sin dokumentärserie Kaosklass från december 2013:
Serien handlade om bristen på arbetsro i klassrummen och blev på många sätt en väckarklocka. I ytterligare sju reportage och en e-bok, förvaltar vi nu engagemanget från de över 1 000 lyssnare som hörde av sig för att dela med sig om sina upplevelser av den svenska skolan. Ofta mycket starka berättelser och vittnesmål från klassrummen. 
Den 28 april till 8 maj sänds Kaosklass uppföljningen. Måndag den 5 maj släpper vi en e-bok som innehåller ett urval av de hundratals berättelser vi fick in från främst föräldrar och lärare, där de berättar om sin vardag i kaoset (Källa).
Det gäller att se möjligheterna. Varje dag och varje lektion erbjuder mängder av utvecklingsmöjligheter. Men vi är också många som ser en rad hinder för att all denna potential ska kunna tas till vara. Som det är nu är det i alla fall mycket som inte är bra. Exempelvis borde första inslaget i Kaosklass uppföljningen igår måndag mana till eftertanke hos väldigt många (källa).

I grunden bör man inse att vi knappast ska förvänta oss att hjälpen ska komma från politikerhåll enkom. Politiker har att agera och navigera utifrån det handlingsutrymme de tycker sig ha och detta bestäms i sin tur av de vindar som blåser i samhället i övrigt. Den allmänna synen på och inställningen till skolan och dess uppdrag avgör i mycket hög grad vilka resultat som kan komma till stånd i varje enskilt klassrum, och det är dokumentärer lik Kaosklass som i kraft av sina berättelser hämtade ur verkligheten kan vara med och i grunden skaka om våra värderingar och attityder.

Det skrivs och sägs mycket om skolan just nu. Men det är inte att undra på. Det finns nämligen mycket frustration, upprördhet och vrede uppdämt hos väldigt många, och det är bara bra - tillika behövligt - att det släpps fram nu.

Tre lästips:
  1. "Det fria skolvalet gör lärare till betjänter" (Svenska Dagbladet, 21 april)
  2. "Höjer man betygen blir alla nöjda" (Svenska Dagbladet, 24 april)
  3. "Skolkrisen hotar välfärdsstaten" (Expressen, 24 april)


Kommentarer