Fortsätt till huvudinnehåll

Lärare som "world makers"

Jag läser en artikel i senaste numret av Skolvärlden: "Behövs det bildning?", skriven av Sofia Stridsman. Det är en intressant text som lyfter fram behovet av att inte fullt ut anamma den till synes rådande utilitaristiska synen på utbildning. Vi frågar oss vilka exakta kunskaper och färdigheter som kommer att behövas i det som brukar kallas för framtiden - och inser på samma gång att detta är en näst intill omöjlig fråga att besvara (se tidigare blogginlägg). Vi behöver en grundberedskap: bildning. Vi behöver enas om hållbara värderingar och förhållningssätt.

Kamran Namdar, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola, har skrivit en avhandling med titeln "In Quest of the Globally Good Teacher". I en tid då det går att googla det mesta blir lärarens roll desto viktigare, menar han:


Där jag arbetar uppmanas vi av vår rektor att se på våra elever i termer av "samhällsmedborgare, medarbetare och medmänniskor". I den visionen ryms både nyttoaspekten och den humanistiska grundsynen. Tillsammans med våra elever kan vi med Namdars ord få bli "world makers".

Kommentarer

  1. Vi är viktigare som förebilder och bollplank än kunskapsförmedlare. Kan vi ingjuta mod, nyfikenhet och ödmjukhet? Det är ett kall.

    SvaraRadera
  2. Fint att du använder ordet "kall", tycker jag (även om många söker fjärma sig från detta). Viktiga saker du nämner: mod, nyfikenhet, ödmjukhet. Men kunskapsförmedlingsuppdraget mindre viktigt? Inom en snar framtid kommer vi nog behöva fråga oss vad vi kan tillföra som inte kan dator/robot kan göra lika bra och mycket billigare.

    SvaraRadera

Skicka en kommentar