Fortsätt till huvudinnehåll

Visionär konflikthantering


Jag läser om Auschwitzöverlevaren Eva Mozes Kor som på det senaste väckt skarp debatt i Tyskland på grund av sina försoningshandlingar i förhållande till tidigare nazistförbrytare. Mozes Kor är medveten om att inte alla kommer att hålla med henne då hon sträcker ut en hand till dessa forna mördare, men hon har tänkt igenom noga varför hon gör som hon gör:
My ideas in life are very different, I know. I am in the minority - maybe a minority of one. I know how society looks at it, but as I look at society, I do not think it is working very well. So what I am saying is, maybe we ought to try something else. And my idea is for people from the victims' side and people from the perpetrators' side to come together, face the truth, try to heal, and work together to prevent it from ever happening again.
 Som barn föll hon själv offer för Mengeles experiment, och i hennes tal om förlåtelse och försoning finns inget utrymma för luftslott och stora ord. Hennes handlingar bottnar i en insikt om människans och systems sammansatthet, på samma gång som hon inte tonar ner allas vårt ansvar för våra egna handlingar. Det som imponerar mig med henne är att hon förmår se bortom sin egen smärta och förlust för istället att se till den stora bilden, den som handlar om vilket Tyskland och vilken värld vi vill se nu och i framtiden. (Läs mera här: Sveriges radio).


Kommentarer